" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Poděkování

Poslední prezentace našich rukodělných výrobků z hlíny, korálků a papíru proběhla od soboty 15. do úterý 18. prosince na terase skvělé cukrárny - Delikany u nádraží. Delikana totiž není skvělá jen v zákuscích a dortech. Ona je také skvělá díky lidem, kteří tam pracují, a také díky vedení společnosti, které nám vyšlo vstříc při plánování naší předvánoční akce a poskytlo nám a našim výrobkům prostor, za což všem zúčastněným děkujeme, stejně jako děkujeme těm lidem, kteří se tam za námi přišli podívat.