" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Okresní kolo SHM

Přestože u nás několik dnů pršelo, na dnešní den se déšť umoudřil a počasí nás nechalo soutěžit v atletických disciplínách. Závodili výherci školních kol SHM naší školy, ZŠ Mikulov a ZŠ a PrŠ Hustopeče. Žáci s nejlepšími výsledky v hodu, skoku do dálky, sprintu a vytrvalostním běhu byli za první tři místa oceněni diplomy a medailemi, žákům vítězícím ve čtyřboji se odměny zvýšily o velké čokolády. První tři ocenění v kategoriích starších dívek a starších chlapců postupují do krajského kola, které se uskuteční za týden v Brně. I my máme vítězku, jež bude reprezentovat náš okres. Přejeme nejenom ní, ale také všem postupujícím z okresního kola, skvělé výsledky, které je dovedou na stupínky vítězů, potažmo do národního finále. Závěrem děkuji  účastníkům sportovního klání i těm, kteří se podíleli na jeho organizaci.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Školní kolo SHM

V pátek 10. 5. žila naše škola atletikou. Žáci bojovali o co nejlepší výkony ve vytrvalostním běhu, sprintu, skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem. Odměnou jim byly medaile a diplomy a tři nejlepší z každé kategorie postoupili do okresního kola SHM, které se uskuteční koncem tohoto měsíce. Počasí nám sice moc nepřálo, ale neodradilo ani žáky ze základní školy speciální, aby se do závodů zapojili a dle svých možností a schopností si také zasportovali. Těm nejlepším je potřeba poblahopřát a budeme doufat, že v souboji s ostatními školami nás budou úspěšně reprezentovat. Velké poděkování patří i všem, kteří se na organizaci tohoto školního klání podíleli.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Recitace Znojmo

Čtyři zástupci naší školy, kteří byli nejúspěšnější ve školním a okresním kole v recitaci, se zúčastnili ve Znojmě kola oblastního, které se konalo již popáté. Po dlouhé cestě vlakem a autobusem nás čekalo soutěžní klání mezi žáky škol z Hustopečí, Břeclavi, Mikulova, Moravských Budějovic, Brna, Znojma a Spišské Nové Vsi. Úvod patřil členkám poroty, které se představily připravenými básněmi a mile všechny překvapil svým zpěvem žák místní praktické školy. A pak přišli na řadu soutěžící. Konkurence byla velká a každý účastník dostal po odrecitování své básničky drobnou odměnu. Pro ty nejlepší byl připraven upomínkový list a kniha. Tuto cenu v kategorii žáků 2. stupně obdržel Honza, který skvěle přednesl báseň Zlatá rybka. Po dobu celé akce byla v sále školy na Jezuitském náměstí příjemná rodinná atmosféra a všichni naši reprezentanti si zaslouží velkou pochvalu nejen za vzorné chování a odvahu vystoupit, ale hlavně za předvedené výkony. Poděkování patří i vyučujícím, které žáky na soutěž připravovaly.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Byli jsme druzí

Byli jsme druzí na Okresním kole v sálové kopané, které proběhlo 30. dubna. Letos nám uteklo první místo o jeden gól, stejně tak jako v loňském roce nám uteklo druhé. Takže jsme se o jeden stupínek polepšili, přestože byli nasazeni i noví fotbalisté z nižších ročníků. Celkem hrálo pět chlapců a pomáhala jim tři děvčata, která kluky na hřišti chvílemi překonávala. Hrálo se, stejně jako každý rok, ve sportovní hale v Hustopečích, protože pořadatelem soutěže byla Základní škola a praktická škola, Hustopeče, příspěvková organizace, která kromě diplomů a cen připravila pro všechny i chutné občerstvení. Skupina reprezentantů vyjela ráno autobusem a odpoledne využila kombinovanou dopravu autobus - rychlík. Celková výprava byla, až na řešení nějakých kázeňských problémů, velmi pěkná, pohodová a úspěšná.

2019 04 30 11.28.30

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Setkání se spisovatekou

    Každé zpestření výuky je vítáno, proto se děti z prvního stupně těšily v pátek do knihovny. Čekala tam na ně paní Lenka Rožnovská, spisovateka, která se věnuje psaní dětských knih. Už ve škole se na setkání připravily - četli jsme příběhy z jejích knížek, malovaly obrázky - ilustrace . 

     Žáky uvítala paní Rožnovská, usadila je na koberec, a už to jelo... Vzájemně se všichni představili, ukazovali si a předváděli zvířata žijící v daleké Africe. Dokonce dětem přečetla celou knížku Statečná lvíčata ! Při čtení se zapojovaly i děti - předváděly lva, hada, ibise i hrocha. Na závěr besedy děti předaly vlastní ilustrace a malý keramický dárek. Paní Rožnovská dětem věnovala záložku do knížky. Pochválila je za velmi hezké kresby i za to, jak byly skvělé. Také dětem se akce líbila, odcházely s úsměvem. 

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Cvičení v přírodě - Den Země

Po příjemném teplém velikonočním počasí nás v úterý lehce zaskočily silný vitr a ochlazení. Přesto jsme se od rána opět všichni vydali do přírody. V rámci oslav Dne Země jsme pro děti připravili povídání, hry, kvízy a luštění s ekologickou tematikou. Děti si také potrénovaly postřeh a paměť, a to když si musely po cestě zapamatovat rozvěšené obrázky. Se svými učitelkami zavítaly nejen do okolí školy, ale ty starší i do Kančí obory. V průběhu dopoledního cvičení vzorně sbíraly odpadky, které pak společně uložily tam, kam patří a tak i letos alespoň trochu pomohly přírodě. 

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.