" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Dopravní výchova v knihovně

V pátek 29. března se vydali žáci prvního stupně na již druhou návštěvu knihovny ve Staré Břeclavi. Přivítaly je dvě velmi milé paní knihovnice.  Měly pro děti připravené čtení na téma dopravní výchovy. Děti si vyslechly  pohádku Jak červená panda přecházela na červenou. Všichni pozorně poslouchali, aby na závěr správně odpověděli na kontrolní otázky. Co se ale všem dětem nejvíce líbilo, byla interaktivní knížka s dopravní tematikou. Pomocí interaktivního pera si mohly vyzkoušet plnění testů, poslechnout si pohádku, písničku či vyprávění. Jednu z knih jsme si zapůjčili do výuky. Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v zahradnictví pana Michla.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Okresní kolo recitační soutěže

Jak bylo předesláno ve článku o školním kole, že nejlepší postupují do kola okresního, tak se dnes stalo pravdou, protože se do naší školy sjeli žáci z Mikulova a Hustopečí za účelem předvést co nejlepší výkon v recitaci. Pochopitelně nepřijeli sami, ale v doprovodu paní učitelek, které s nimi soutěžní přednes nacvičovaly. Také je doprovázely paní ředitelky jednotlivých škol, které spolu s naší paní ředitelkou zasedly v porotě a hodnotily jednotlivé soutěžící. V každé kategorii vybraly tři nejlepší, a ti byli oceněni diplomem, knihou a pastelkami. O zábavu o přestávkách mezi jednotlivými soutěžními koly se postaraly kolegyně od nás spolu se žáky ze základní školy i ze základní školy speciální. Po vyhlášení posledních výsledků bylo poděkováno všem, kteří se na soutěži podíleli. Poté jsme se rozloučili s hosty, uklidili soutěžní prostory a dál se věnovali své práci.

A jestli se chcete podívat, jak soutěž probíhala, můžete ve fotogalerii nebo zde.

Hasiči ve škole

Příslušníci hasičského sboru por. Bc Rostislav Bernát a npor. Bc Robert Slaný přišli za žáky do školy. Pověděli jim o práci hasičů, k jakým případům vyjíždějí, ukázali hasičskou výstroj, kterou si mohli žáci vyzkoušet. Žákům připomněli důležitá telefonní čísla a na interaktivní tabuli společně plnili úkoly. Starší žáci prošli praktickým nácvikem zajištění a opuštění budovy v případě požáru. Také si vyzkoušeli, jak správně nebezpečnou událost ohlásit a přivolat pomoc. Akce se žákům libila a už se těší na další spolupráci.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Exkurze v nemocnici

Nástupem do školy se děti v různých předmětech učí, jak se starat o vlastní zdraví, jaké nemoci a úrazy jim hrozí a jak jim mohou předcházet. Jsou obeznámeny s první pomocí a také telefonním číslem záchranné zdravotní služby. V březnu proto žáci navštívili břeclavskou nemocnici, kde se jich ochotně ujala paní náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Barbora Talacková. Ta je zavedla nejdříve na radiodiagnostické oddělení, kde se nachází ultrazvuk a rentgen. Pan doktor pak na dobrovolníkovi předvedl ukázkové vyšetření, takže děti viděly, jak vypadá slinivka, játra či ledviny a také rentgen ruky. Dále se pokračovalo na rehabilitační oddělení. Zde si děti vyzkoušely některá nápravná cvičení a viděly spoustu přístrojů, na kterých cvičí pacienti po různých úrazech. Následovalo hematologické oddělení. V jednotlivých laboratořích jsme viděli celý postup vyšetření krve. Děti byly seznámeny s termínem "krevní banka" a bylo jim umožněno do ní také nahlédnout. Největší radost jim pak udělaly posádky sanity rychlé záchranné služby, když jim umožnily nahlédnout dovnitř auta a prozkoumat veškeré vybavení. Na závěr žáci shlédli film o první pomoci a mohli si na figuríně vyzkoušet masáž srdce a umělé dýchání. Cílem návštěvy bylo nejen zpestření výuky, ale také zbavení dětí strachu z vyšetření a případné hospitalizace.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Den otevřených dveří a recitační soutěž

Na 15.března jsme pozvali rodiče za účelem prohlídky školy při Dnu otevřených dveří, jehož součástí bylo i školní kolo recitační soutěže, jejíž vítězové nás budou reprezentovat v kole okresním. Nejdříve odříkali své básničky žáci a žákyně ze ZŠS, potom z 1. stupně ZŠ a závěr patřil soutěžícím ze 2. stupně základní školy. Z každé kategorie vybrala tříčlenná porota, vylosovaná přítomnými dětmi v publiku, tři nejlepší recitátory, kteří byli odměněni diplomem, plyšákem nebo knihou. Chvilky mezi vystoupeními jednotlivých kategorií vyplňovali pod vedením paní učitelek žáci a žákyně všech zastoupených skupin, a tak přítomní mohli ještě navíc slyšet básničky nesoutěžní a písničky české, romské i anglické. Velký dík patří všem, kteří se na tomto „aktivním“ návštěvním dnu podíleli přípravou, i těm, kteří se přišli jenom podívat a podpořit soutěžící děti.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Návštěva pekárny

Úterý 12. 3. 2019 se pro žáky ZŠI a ZŠSIV stalo velmi zajímavým. Navštívili Karlovu pekárnu ve Staré Břeclavi, kde jim paní vedoucí Procházková odvyprávěla a ukázala celou výrobu chleba a rohlíků. Děti si prohlédly zadělávání těsta, jeho mísení, rozvalování i samotné pečení ve velké peci. Potom všichni přešli do cukrářské výrobny. Zde se dětem, ale i paním učitelkám, obzvláště líbilo. Výroba různých druhů zákusků, plnění krémem či polévání čokoládou děti nadchlo. Exkurze byla zakončena prohlídkou chladící místnosti, kde byly uloženy všechny hotové zákusky a dorty. Sladkou tečkou za celou akcí bylo, když se paní vedoucí objevila s tácem zákusků a školáčci i paní učitelky mohli ochutnat. Na dotaz, kdo by chtěl z dětí pracovat v takové pekárně či cukrárně, zaznělo hromadné "JÁ".

Fotografie z této akce najdete ve fotogalerii nebo zde.