" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Oslava narozenin

V mateřské škole Herbenova slavíme s dětmi narozeniny formou menší „narozeninové oslavy“.

V listopadu slavil narozeniny Kubík - 5 let, děti mu přály a s pomocí učitelek jsme mu zazpívali a vytleskali písničku.
Maminka přinesla pro děti sladkou odměnu, kterou dětem rozdaly učitelky MŠ.