" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Slyšte, slyšte aneb co se stalo v Betlémě

Blíží se jedny z nejkrásnějších svátků roku a za osm dní nastane advent. Všechny děti mají Vánoce spojeny s dárky, ale ne všechny znají biblický příběh o narození Ježíška. Dnes k nám do školy přijel herec, pan Ivan Urbánek, který naše žaky seznámil s příběhem Josefa a Marie právě prostřednictvím adventního představení Slyšte, slyšte aneb co se stalo v Betlémě. Asi hodinové vystoupení bylo vtipné a poučné a sami žáci si v něm zahráli několik rolí, což pro ně bylo atraktivní a zároveň tak byli nenásilně vytaženi do děje. Pan Urbánek byl v průběhu celého představení vypravěčem a také andělem. Vysvětloval žákům neznámá slova a snažil se jim přiblížit jednotlivé postavy i jejich úlohy v příběhu. Všichni "herci" byli vybaveni jednoduchými kostýmy a rekvizitami a dohromady s ostatními si také zazpívali známé koledy. Ty pan Urbánek doprovázel na harmoniku, dudy a ukulele, což jsou nástroje, které naše děti na vlastní oči většinou neviděly. Koledy byly vhodně zasazeny do děje, a tak si publikum mohlo uvědomit jejich smysl. Závěr patřil připomenutí smyslu Vánoc, tedy doby, kdy obdarováváme ty, které máme rádi, abychom měli všichni radost. Dětem se představení líbilo.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.