" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Nebezpečí doma, na ulici a na silnici

Nebezpečí doma, na ulici a na silnici

bylo téma, kterému jsme se věnovali při dnešní besedě v knihovně v Poštorné. Paní knihovnice seznámily děti s knihou „Pohádky o dopravních značkách“. Příběh Koloběžka Péti Zvonka pak navedl děti k tomu, že hrát si smí jenom v blízkosti bydliště a nikoli na silnici. Právě koloběžka Péťu několikrát před nebezpečím zachránila. Skřítek Kryštof zase připravil věci, se kterými se setkáváme téměř denně doma. Avšak i ty mohou ubližovat. Zápalky, hrneček, který se snadno rozbije, ostrý příbor, zásuvka, nůžky, igelitový sáček …, pokud nejsou správně a ve správný čas použity, mohou být nebezpečnými.

Velmi zajímavé bylo i sluchové cvičení, kdy děti pomocí kouzelné tužky rozpoznávaly zvuky nejrůznějších dopravních prostředků. A nechybělo ani nahlédnutí do lákavých obrázkových knížek. S poděkováním všem pracovnicím knihovny za velmi zajímavé a veselé povídání jsme se na čas rozloučili a už nyní se moc těšíme na jarní podobné setkání.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.