" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Beseda „Nebezpečí v době letních prázdnin“

Blíží se letní prázdniny a s nimi mnoho volného času, ale i různá nebezpečí. Ta byla dětem připomenuta dne 17. 6. besedou v knihovně v Poštorné. Paní knihovnice nejprve děti seznámila s knihami, jako např.:

- Umíš se chovat bezpečně ?

- Pozor na to!

- Nebezpečí číhá všude

- Záchranářské pohádky

- Bezpečné dětství

Šlo o obrázkové knihy se srozumitelným textem, týkající se právě nebezpečí, která mohou děti ve volném čase potkat.

       Uvedené příběhy „Jak Julie zapálila les“ a „O statečném policistovi“ patřily do knihy Policejní pohádky. Při četbě příběhů dostávali žáci jednoduché úkoly a doplňovali tak vyprávění paní knihovnice. Poté jsme si mohli prohlédnout dětské oddělení a nahlédnout do knih nebo časopisů. K cestě na besedu i zpět do školy jsme již tradičně využili městskou hromadnou dopravu. A to byl pro většinu dětí další velmi příjemný zážitek.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Psí návštěva ve škole

Ve středu 9. 6. 2021 nás ve škole navštívil člen Kynologického klubu Josefov se svým švýcarským ovčákem. Toto plemeno se vyznačuje kladným vztahem k dětem, poslušností a pro ovčáka netradiční bílou barvou.

Děti byly nejdříve obeznámeny, jak se bezpečně ke zvířeti chovat, a poté se na nedalekém hřišti podívaly na krátký výcvik sportovní kynologie. Mimo výcvik si děti i pedagogičtí pracovníci pejska pohladili a bylo vidět, že si to všichni včetně psa užívali. Dále měl cvičitel pro pejska nachystané malé pamlsky, které mu děti mohly dát, čímž navázaly ještě bližší kontakt s bílým chlupáčem. 

Je všeobecně známo, že zvířata pozitivně působí na lidskou mysl, proto nás návštěva velmi potěšila, a nejen dětem vykouzlila úsměv na tváři.

Moc za toto zpestření výuky děkujeme!

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Škola nejsou jenom žáci

Při posledním nástupu do prezenční výuky umožnilo MŠMT rodinám, které odmítají testování svých dětí, nechat je doma, ale bez povinnosti školy vzdělávat je distančním způsobem. Pravdou je, že i v naší škole došlo k využití této možnosti a pár školáků samostatně, nebo za podpory rodiny vypracovává úkoly zadávané jejich učiteli. Ale jak jste sami mohli číst v předchozím článku, naše škola nejenom vzdělává, ale také se snaží využívat nabídek na společenskou činnost celé školy, kterých zatím bylo poskrovnu, ač jsme, na rozdíl od běžných škol, zůstávali doma jenom dva týdny na podzim a šest týdnů na jaře, ale na základě provedených opatření se snažíme pracovat, co to dá. Zúčastnění dodržují stanovená pravidla, a přestože se venku pěkně otepluje, všichni se bez reptání zahřívají i rouškami, jak je možné spatřit zde nebo ve fotogalerii, kterou jsem vytvořila při pořádání dětského dne.

Oslava Dne dětí

Oslava Dne dětí

u nás ve škole se uskutečnila v úterý 1. 6. 2021. Šlo o první společnou akci po delší době, kdy se děti mohly potkat a dopoledne si tak užít při hrách. Dříve nám v tom bránila nepříznivá epidemiologická situace.

Den dětí měl dvě části. Nejprve se třídní kolektivy věnovaly společenským hrám nebo sledování filmu či pohádky ve svých třídách. Poté  jsme se všichni v domluvený čas sešli na školním hřišti, abychom zahájili další část dopoledne. Děti měly možnost navštívit 8 připravených stanovišť, kde na ně čekaly vždy dva úkoly. Při plnění úkolů se všichni dostatečně protáhli a to buďto zdoláváním překážek či při přetahované, skákání v pytli nebo při chůzi na „chůdách“. Snažili se také při lovení „ryb“, házení mincí vodníkovi, shazovali plechovky, přenášeli pingpongové míčky nebo na rychlost skládali puzzle. A to zdaleka nebylo všechno.

Za splnění úkolů byli všichni odměněni sladkostmi. A nám velkým byl odměnou úsměv a spokojenost dětí.

Všem, kteří se na přípravě i průběhu této akce podíleli, patří veliké poděkování.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Veselé zoubky - veselý úsměv

Naši prvňáčci i letos , tak, jako každý rok, obdrželi od firmy Drogerie dm balíček k nácviku správné ústní hygieny. Taštička obsahovala zubní pastu, kartáček, přesýpací hodiny a balíček žvýkaček. Spolu s Hurvínkem a Máničkou si formou pohádky vysvětlili funkci zubů, správnou techniku čištění, dozvěděli se, jak často měnit kartáček, proč navštěvovat zubaře  a že není třeba se vůbec bát. Prohlédli si sádrový odlitek zubů a moc se divili, kolik se jich do pusy vejde. Na interaktivní tabuli plnily děti úkoly zaměřené na dentální hygienu. Dětem se dárek od Drogerie dm moc líbil. Jen jsme trochu pozměnili heslo - Zdravé zoubky - veselý úsměv. Chci poděkovat firmě Drogerie dm za pozornost, kterou našim dětem tímto způsobem věnuje. 

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Den Země

I když si v této době nemůžeme dopřát bezstarostný celodenní pobyt v přírodě, spojený s jejím úklidem, u nás na Herbence jsme se opět celý týden zabývali ekologickou problematikou. Již tradičně se všichni v rámci oslav Dne Země věnovali tématům jako jsou ochrana přírody, co planetě Zemi škodí a jak můžeme pomoci my - jednotlivci, třídění odpadu a jeho recyklace apod. Ekologie se prolínala téměř všemi předměty, ale děti nebyly zahrnuty pouze informacemi od svých učitelek. Užily si i zábavné formy učení prostřednictvím videí, kvízů a různých her i výtvarných činností. A protože nám docela přálo i počasí, své aktivity jsme završili i vycházkou do jarní přírody.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.