" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Dopravní výchova

Minulý týden děti 3. až 5. ročníku ve škole navštívili tisková mluvčí PČR spolu se dvěma policisty s cílem seznámit je s pravidly silničního provozu. Policisté měli připraveno povídání doplněné obrázky nejen o pravidlech týkajících se chodců či cyklistů, ale také děti na konkrétních příkladech upozornili na nebezpečí, se kterými se v dnešní přeplněné dopravě můžeme setkat každý z nás. Zábavnou formou si žáci procvičili nejen své znalosti pravidel silničního provozu,ale také si připomenuli důležité dopravní značky i správnou výbavu cyklisty. Na závěr policisté děti nechali vyzkoušet např. neprůstřelnou vestu nebo pouta a každý dostal malý dárek v podobě reflexního pásku a dopravního pexesa. Že byly děti šikovné a aktivně se do besedy zapojily, konstatovali i policisté. Nyní už jen zbývá vyzkoušet si a hlavně dodržovat pravidla silničního provozu v praxi.

Fotografie z dopravní akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii našich stránek a nebo na odkaze zde.

Recitační soutěž - okresní kolo

Ve středu před velikonočními prázdninami znovu proběhlo na naší škole recitační klání. Tentokrát okresního rozměru, protože k nám zavítali se svými básničkami i žáci z Mikulova a Hustopečí.
Nejdříve odříkali své krásně naučené básničky žáci ZŠS, po nich vystoupili žáci 1. stupně ZŠP a soutěž ukončili žáci ZŠP 2. stupně. Mezi jednotlivými koly probíhal oddechový program. V první přestávce zazpívaly děti hudebního kroužku naší školy, který vede p. Juračka. Ten doprovázel děti při zpěvu na kytaru. Další přestávka byla určena společnému zpěvu písní všech soutěžících i diváků. Tuto část organizovala Mgr. Benadová. V poslední přestávce si mohly zarecitovat děti, které nesoutěžily. V zábavných chvilkách se porota radila a vybrala vždy tři nejlepší recitátory v dané kategorii.
V kategorii ZŠS se umístili na prvních třech místech žáci z Mikulova. 1. a 2. místo v recitaci žáků 1. stupně ZŠP obsadily děti z Břeclavi a 3. místo zde doplnil chlapec z Hustopečí. Mezi nejstaršími cenu za 1. a 3. místo dostali chlapci z Břeclavi. 2. příčku obsadila dívenka z Hustopečí.
Všichni soutěžící obdrželi za svoji účast nebo umístění diplom. Také všichni dostali malý dárek za snahu a ti nejlepší byli navíc podarováni pěknými cenami, které dalo do soutěže TESCO Břeclav.

Fotky z akce recitační soutěž - okresní kolo naleznete ve fotogalerii a nebo na odkaze zde.

Veselé zoubky

 

V měsíci březnu se naše škola zapojila do preventivního programu ,,Veselé zoubky", který připravila společnost dm DROGERIE MARKT s.r.o.. Projekt byl zaměřen na prevenci zubního kazu. Žáci 1. ročníku shlédli výukové DVD ,,Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek", následovala beseda o důležitosti a významu pravidelného čištění zubů a správné životosprávy. Na maketě zubů dolní a horní čelisti se žáci učili technice správného čištění zoubků, vypracovávali pracovní listy, poznávali zubní pasty a kartáčky vhodné pro děti. Vše, co se děti naučily, si také procvičiy na metodickém programu pro interaktivní tabule. Velkou radost všem žákům pak udělaly preventivní taštičky s produkty péče o zuby (dětská zubní pasta, kartáček na zuby, žvýkačky bez cukru, malé přesýpací hodiny, informační brožura pro rodiče). Všechny děti byly programem a hlavně dárečky nadšeny.

Fotky z akce Veselé zoubky naleznete ve fotogalerii a nebo na odkaze zde.

 

Recitační soutěž - školní kolo

V pátek 26. února proběhla na naší škole recitační soutěž, ze které ti nejlepší postoupí do kola okresního, které se bude konat za měsíc, opět na naší škole.
Paní učitelky se s dětmi dobře připravily, a tak mohla vystoupit asi jedna třetina našich žáků, jenž soutěžili ve třech kategoriích. V první recitovali žáci základní školy speciální, druhé dvě obsadili žáci 1. a 2. stupně základní školy. Ještě před začátkem samotné soutěže si sami žáci vylosovali tři jména paní učitelek, které vytvořily porotu. Všichni soutěžící byli za svoji snahu odměněni malým dárkem a pamětním listem a nejlepší tři v každé kategorii dostali za svůj výkon ceny, které nám věnovalo TESCO Břeclav.
Atmosféra byla po celou dobu recitační soutěže velmi příjemná a pohodová. Soutěžící si dávali na svých výkonech hodně záležet a nesoutěžící se zájmem sledovali a poslouchali své spolužáky. A nyní nastala doba příprav do okresního kola.

 IMG 0157

IMG 0162

IMG 0166

 

Film ve výchově ,,Do dna?"

Dne 16.2.2016 přijeli na naši školu lektoři z CENTRA PREVENCE - SPOLEČNOST PODANÉ RUCE o.p.s. Brno. Jejich program Film ve výchově - ,,Do dna?" pojednával o nebezpečí užívání alkoholu dětmi a mladistvými. Žákům druhého stupně byly promítány tři krátké příběhy - tři různé situace,ve kterých děti a mladiství užívají alkohol. Na jednotlivé příběhy navazovaly diskuze se žáky a také různé aktivity vedené lektory. Všichni žáci se do činností se zájmem zapojili. Seznámení se s nebezpečím užívání alkoholu dětmi a mladistvými a jeho následky přijali velmi pozitivně.

Bruslení

V únoru se naši žáci spolu se svými učitelkami účastnili výcviku bruslení na břeclavském zimním stadionu. Sešly se společně děti od 3. do 9. ročníku, z nichž některé obuly brusle poprvé v životě a vstupovaly tak na led s určitou nedůvěrou a obavami. Po prvních krůčcích a lehkých pádech se však rozplynuly a většina dětí se s chutí pustila do výcviku. Ti šikovnější soutěžili jednotlivě i ve dvojicích v překonávání vzdáleností či projížděli slalomovou dráhu. Bruslení se nám líbilo a těšíme se na další návštěvu zimního stadionu v příštím roce.

Číst dál...