" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Vánoční dílničky 2. stupně ZŠ

Poslední školní den v tomto kalendářním roce patřil opět vánočnímu tvoření. Tentokrát se děvčata a chlapci pátého až devátého ročníku rozhodli pro pečení cukroví a výrobu svícnů. Za doprovodu vánočních koled si děti se svými učitelkami napekly různé tvary perníčků, které provoněly celou školu, a tak všichni pocítili pravou vánoční atmosféru. Děti vytvořily i krásné svícny zdobené nejen přírodním materiálem, ale také drobnými dekoracemi. Své výrobky si s radostí odnesly domů. Závěr dopoledne patřil také pohádce, vzájemné ochutnávce různých druhů vánočního cukroví, které si děti přinesly, a samozřejmě očekávaným dárkům. A i když nás asi v těchto dnech nečekají bílé Vánoce, přejeme všem, aby si letošní svátky báječně užili!

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Mikulášská nadílka

5. prosince nás navštívil Mikuláš s nebeskou družinou. Čertíci nechyběli a bylo jich dost. Aby čekání na hosty neylo dlouhé, zpestřili jsme si společnou chvíli vyprávěním, říkadly a písničkami právě o Mikulášovi s andělem a čertech či o zimě. Dočkali jsme se. Děti byly velkou družinou malinko překvapeny, zlobivci vystrašeni, ale nadílka nechyběla. Byli obdarováni úplně všichni žáci. Poděkováním za návštěvu a nadílku bylo pak společné zpívání vánočních písní. Spokojenost dětí při dnešní společné akci byla zase odměnou nám "velkým".

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Exkurze ve stolařství

V rámci přípravy na své budoucí povolání se žáci druhého stupně šli podívat do firmy pana Mrázka ve Staré Břeclavi, který se zabývá zakázkovou výrobou nejen nábytku, ale i dveří, pergol, plotů a schodů. Viděli jsme, jak se z nevzhledného kusu dřeva stane prkno a některé zapnuté stroje nás překvapily svou hlučností. Prohlédli jsme si hotový nábytek nejen na fotografiích, ale i ve skladu firmy. Nakonec si žáci sami vyzkoušeli šroubování vrutů a zatloukání hřebíků do dřeva. Přes počáteční ostych se zapojila i děvčata a většina chlapců se od této činnosti nemohla odtrhnout. Někteří si dokonce dokázali představit, že by mohli za pár let toto voňavé, ale i náročné povolání vykonávat.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Nebezpečí doma, na ulici a na silnici

Nebezpečí doma, na ulici a na silnici

bylo téma, kterému jsme se věnovali při dnešní besedě v knihovně v Poštorné. Paní knihovnice seznámily děti s knihou „Pohádky o dopravních značkách“. Příběh Koloběžka Péti Zvonka pak navedl děti k tomu, že hrát si smí jenom v blízkosti bydliště a nikoli na silnici. Právě koloběžka Péťu několikrát před nebezpečím zachránila. Skřítek Kryštof zase připravil věci, se kterými se setkáváme téměř denně doma. Avšak i ty mohou ubližovat. Zápalky, hrneček, který se snadno rozbije, ostrý příbor, zásuvka, nůžky, igelitový sáček …, pokud nejsou správně a ve správný čas použity, mohou být nebezpečnými.

Velmi zajímavé bylo i sluchové cvičení, kdy děti pomocí kouzelné tužky rozpoznávaly zvuky nejrůznějších dopravních prostředků. A nechybělo ani nahlédnutí do lákavých obrázkových knížek. S poděkováním všem pracovnicím knihovny za velmi zajímavé a veselé povídání jsme se na čas rozloučili a už nyní se moc těšíme na jarní podobné setkání.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Školní stromek

V pondělí 25. 11. jsme se vypravili do parku u nádraží, kde v rámci akce „Vánoční školní stromek“, kterou organizuje Městské muzeum a galerie Břeclav, jsme si mohli vybrat ten „náš“ a připravit ho na sváteční vánoční čas. Trvanlivé ozdoby vyrobili v hodinách pracovní a výtvarné výchovy ti nejmladší žáci z naší školy a velmi si dali na nich záležet. Na nás starších potom bylo zavěsit koule, řetězy a nasadit hvězdu. Vše jsme museli upevnit tak, aby ani silný vítr stromečku neublížil a ten byl krásný po celou adventní dobu. Také jsme si prohlédli vánoční výzdobu v Sadech 28. října, která bude v plné kráse představena 1. prosince při slavnostním rozsvícení vánočního stromu. Děti měly ze své práce radost a čas strávený mimo školní lavici byl příjemně strávený.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Slyšte, slyšte aneb co se stalo v Betlémě

Blíží se jedny z nejkrásnějších svátků roku a za osm dní nastane advent. Všechny děti mají Vánoce spojeny s dárky, ale ne všechny znají biblický příběh o narození Ježíška. Dnes k nám do školy přijel herec, pan Ivan Urbánek, který naše žaky seznámil s příběhem Josefa a Marie právě prostřednictvím adventního představení Slyšte, slyšte aneb co se stalo v Betlémě. Asi hodinové vystoupení bylo vtipné a poučné a sami žáci si v něm zahráli několik rolí, což pro ně bylo atraktivní a zároveň tak byli nenásilně vytaženi do děje. Pan Urbánek byl v průběhu celého představení vypravěčem a také andělem. Vysvětloval žákům neznámá slova a snažil se jim přiblížit jednotlivé postavy i jejich úlohy v příběhu. Všichni "herci" byli vybaveni jednoduchými kostýmy a rekvizitami a dohromady s ostatními si také zazpívali známé koledy. Ty pan Urbánek doprovázel na harmoniku, dudy a ukulele, což jsou nástroje, které naše děti na vlastní oči většinou neviděly. Koledy byly vhodně zasazeny do děje, a tak si publikum mohlo uvědomit jejich smysl. Závěr patřil připomenutí smyslu Vánoc, tedy doby, kdy obdarováváme ty, které máme rádi, abychom měli všichni radost. Dětem se představení líbilo.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.