" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Veletrh a výstava

Veletrh vzdělávání, který proběhl v Domě školství v Břeclavi, nabídl našim vycházejícím deváťákům možnosti dalšího studia na středních odborných učilištích a praktických školách. Byla připravena poradenská služba pro žáky a jejich rodiče, kulturní vystoupení i předvádění rukodělných činností. Odnesli jsme si spoustu letáčků i cenných informací. Poté naše kroky směřovaly do Lichtenštejnského domu, kde je do konce prosince instalována v galerii v podkroví výstava „Břeclav ´89“. Velké množství fotografií, dokumentů, předmětů, transparentů a dvě dobové policejní uniformy nám připomněly třicáté výročí sametové revoluce. Žáci si vše se zájmem prohlédli a po návratu do školy jsme si popovídali nejen o učebních oborech, ale i o historii naší země.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii, nebo na odkaze zde.

Podzim v zahradnictví

V měsíci říjnu žáci ZŠ I a ZŠS IV navštívili zahradnictví manželů Michlových ve Staré Břeclavi. Jako každý rok nás majitelé vřele přivítali. Ukázali dětem, jak se stromky a keře zbarvují do nádherných barev podzimu a jaké květiny v tomto ročním období kvetou. Žáci poznávali jehličnaté a listnaté stromky. Prohlédli si skleník, dozvěděli se, k čemu je určen a také v něm obdivovali citrony obřích rozměrů. Už teď se těšíme na příští návštěvu v předvánočním čase, kdy se vyrábí adventní věnce. Pan Michl dětem slíbil, že si jeden věneček mohou také vyrobit.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii, nebo na odkaze zde.

Děti opět v knihovně

V Břeclavi probíhal týden knihoven, proto i děti naší školy opět navštívily tento kulturní stánek ve Staré Břeclavi. Chodí sem rády, protože paní knihovnice jsou velmi milé, mají připraveny hry, ukázky ze zajímavých knížek a také nějaký pamlsek. I nyní to bylo podobné. Děti hrály vědomostní a velmi zábavnou hru s rukou od Adamsovic rodiny. Ta sama pochodovala po stole a na  vyvoleného soutěžícího ukázala prstem. Ten musel něco buď předvést - třeba útočícího tygra, dinosauří mládě, nebo vymyslet třeba přezdívku svému kamarádovi, vzpomenout si na své nejvíce či nejméně oblíbené jídlo. Děti i dospělí se výborně bavili. Na závěr si ještě všichni prohlédli knižní novinky a obdrželi pozvánku na knižní dílničky. Velmi se těšíme na další knihovnické akce.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii, nebo na odkaze zde.

Bušmen 2019

 Bušmenem se může stát ten, kdo proběhne vyznačenou tratí, správně splní úkoly, které ho cestou potkají, a tím zvítězí v závodě Mikulovský Bušmen. Tento závod, typově podobný orientačnímu běhu spojeného s brannou připraveností, pořádá každý rok ZŠ Mikulov, Školní 1 a naši žáci se ho pravidelně účastní spolu se zástupci domovské školy a žáky ZŠ Hustopeče. Celkem 6 družstev, tři chlapecká, tři dívčí, vybíhá do terénu Svatého kopečku, aby si všichni jejich členové mohli zastřílet, určit světové strany, poznat různé přírodniny a přesvědčit učitele o schopnostech provádění první pomoci. Za předvedené znalosti a dovednosti jsou obodováni a družstvo s největším počtem bodů vyhrává. Naši žáci se právě dnes velmi snažili, ale naší slabinou byla střelba ze vzduchovky na terč, a ta způsobila, že jsme se celkově umístili na druhém místě, což nám vůbec nevadí, protože celé dopoledne bylo díky dobré připravenosti a pěknému počasí naprosto skvělé.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii, nebo na odkaze zde.

Cvičení v přírodě

I podzim patří k příjemným ročním obdobím, zvláště pokud neprší, nefouká a sluníčko pěkně hřeje. Poslední zářijové páteční dopoledne strávili naši žáci v přírodě. První stupeň se tradičně vypravil k areálu Na Vodě. Děti zde pozorovaly podzimní přírodu, zahrály si drobné hry a zasoutěžily si v poznávání rostlin a zvířátek. Žáci druhého stupně se spolu se svými učitelkami vydali tentokrát na Pohansko. Sluníčko sice občas překryl nějaký ten mrak, ale užili jsme si teplé počasí a hlavně bez deště. Cesta pěkně ubíhala, děti během ní také pozorovaly změny podzimní přírody, poznávaly stromy, keře a některé byliny, s paní učitelkou si pročítaly informační cedule naučné stezky. V cíli si prohlédly nejen zámeček Pohansko, ale také repliky obydlí starých Slovanů či betonový bunkr U Závory. Po návratu zpět do školy žáci nepodlehli únavě z výšlapu a ještě si na hřišti zahráli vybíjenou.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Mezi vláčky

První cesta dětí mimo školu vedla v pátek 6. 9. do břeclavského Muzea pod vodárnou, kde právě finišuje výstava uspořádaná ke 180. výročí příjezdu první parní lokomotivy do českých zemí, konkrétně do Břeclavi. Při vstupu hrála dobová hudba 30. let minulého století, ve vitrínách byly umístěny modely vláčků, vagonů, drážních strojů, služební oblečení. Nejvíce děti zaujaly makety nádraží s jedoucími vlakovými soupravami, téměř skutečnými krajinami, s lesy, řekami, tunely, i figurkami cestujících a zaměstnanců drah. Zajímavé byly také nápisy na plechových tabulích, kancelář výpravčího a nádražní pokladna. Na panelech visely fotografie z období budování železnice a články z novin informující zejména o nehodách a neštěstích v okrese. Dětem i učitelům se výstava moc líbila.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii, nebo na odkaze zde.