" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Mládežnická

Distanční výuka

Z důvodu vládního nařízení  došlo od 1. března  k přerušení provozu všech mateřských škol v České republice.

Vzdělávání přešlo do distanční podoby. Na základě domluvy si rodiče jedenkrát týdně vyzvedávali pro své děti náměty činností a aktivit, které paní učitelky vytvářely v souladu s týdenními vzdělávacími plány. Byly jim předány pracovní listy, inspirace k tvoření, aktuální písničky a básničky, odkazy na webové stránky, nápady na činnosti s dětmi, které podporují rozvoj ve všech vzdělávacích oblastech  - rozvoji komunikačních dovedností, předmatematických dovedností, zrakového a sluchového vnímání, rozvoji hrubé a jemné motoriky, ...

Chtěli bychom znovu poděkovat rodičům za výbornou spolupráci a zpětnou vazbu, která nás velmi těší a také motivuje k další práci.

FOTOGALERIE: Distanční výuka