" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Herbenova
Ředitelství školy mapa
nábř. Komenského
Mateřská škola mapa
Mládežnická
Mateřská škola mapa
Růžičkova
Individuální pracoviště mapa

Aktuální zprávy

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

  • - dětí v mateřské škole
  • - žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona

Z tohoto krizového opatření vyplývá, že od pondělí 1. 3. 2021 budou uzavřeny:

  • obě pracoviště mateřské školy
  • základní škola i základní škola speciální
  • školní družina
  • školní klub
  • jídelny - výdejny na všech pracovištích

 

Distanční výuka je povinná pro:

  • - předškoláky a děti s odkladem povinné školní docházky
  • - žáky základní školy a základní školy speciální

Rodiče budou prostřednictvím e-mailu informováni třídními učitelkami o organizaci povinné distanční výuky a o termínu, kdy si budou moci vyzvednout výukové materiály.

Obnovení prezenční výuky bude včas oznámeno podle vývoje epidemiologické situace a informací z MŠMT.

 

Úřední hodiny pro vyřízení nezbytných záležitostí:

Pondělí - pátek    8,00 – 11,00 hodin

Termíny jednání je nutno si domluvit telefonicky nebo elektronicky předem (viz sekce „Kontakty“).

Vstup cizích osob včetně zákonných zástupců dětí a žáků do budov naší školy je povolen pouze do vymezených prostor, a to s respirátorem, v doprovodu pracovníka školy za důsledného dodržení hygienických a epidemiologických podmínek.

 

Mgr. Alice Magdonová, řed. školy