" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

EUproHerbenku

 

Projekt OPVK ESF „ Pojďme se dotknout ICT"

 

Škola vstoupila v listopadu 2014 jako partner do projektu, jehož organizátorem je Středisko služeb školám v Brně.

Cílem projektu je vybavit školu mobilními přístroji informačních technologií a připravit učitele k jejich aktivnímu využívání ve výuce.

Tímto partnerstvím získáváme vybavení tablety pro dvě naše třídy, v nichž budou žáci pracovat a plnit úkoly právě jejich prostřednictvím.

K tomu jsme vybrali nejmladších děti, abychom je naučili pracovat s tablety už v nejnižších ročnících.

Ve vyšších třídách počítáme s výukou pomocí tabletů ve spojení s interaktivními tabulemi, na které budou přenášeny úkoly a aplikace připravené a zadávané učiteli. Ti již dnes s tablety pracují.

Naším cílem je, aby byla výuka pro děti zajímavá a plněním úkolů se současně učily zábavnou formou.

Pracujeme novými metodami již nějakou dobu, a partnerství v projektu by nám mělo přinést jak zdokonalení se v ovládání IT technologií, tak vybavení školy pro moderní výuku.

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout