" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Vzpomínky na školu v přírodě

Už s příchodem jara jsme začali s přípravou „školy v přírodě“. Čas uběhl, přišel den 22. 5. 2023, kdy jsme do školy odcestovali. Týden od 22. do 26. 5. 2023 jsme tedy trávili v Rekreačním středisku Hutník, Radějov. Hutník je na krásném místě, příroda kouzelná, všude kolem právě rozkvétaly luční květiny.

Jak probíhaly dny? Ráno po důkladné hygieně následovala rozcvička a byly uklízeny a hodnoceny pokoje. Po snídani jsme se věnovali vyučování. Žáci upevňovali učivo českého a anglického jazyka, jazykové komunikace, matematiky, přírodovědy či věcného učení. Nechyběly ani výchovy výtvarná s pracovní a hudební. Po obědě následoval krátký odpočinek a po něm pak zájmové aktivity. Turistice jsme věnovali mnoho času, okolí k tomu přímo lákalo. Děti se zúčastnily velkého turistického pochodu s plněním úkolů, kdy je na konci trasy čekal poklad. Nechyběl ani noční výšlap neboli stezka odvahy. U táboráku se špekáčky jsme zopakovali písně, které jsme cvičili v rámci hudební výchovy. Před večerkou si děti zadováděly u oblíbených her. Nejžádanější byly hry Kompot či Salát a hra Kufr. Pro vzpomínku jsme společnými silami vyrobili maskota Bertu, pro přátele pak náramky přátelství, ubrousky s kanavy a závěs s ptáčky. Při tvoření byli zapojeni naprosto všichni účastníci školy. Poslední den 26. 5. jsme si zpestřili výletem do Leteckého muzea Kunovice. Podívat se do čtyř velikých letadel a prohlédnout si dalších asi 25 dopravních, sportovních a vojenských letadel určitě stálo za to. „Pěkná tečka za týdnem, plným úžasných aktivit,“ řekla bych. Nejen děti, ale i já jsem si týden užila. Děkuji tedy nejen dětem, ale i všem mým úžasným kolegům – Lence, Regině, Jakubovi i Mirkovi.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Exkurze - Walstead Moraviapress s. r. o.

Exkurze - Walstead Moraviapress s. r. o. 

Jaké mohou mít naši žáci a žákyně možnosti uplatnění v životě probírají v průběhu školního roku téměř ve všech předmětech. V rámci své budoucí volby povolání děti často s pedagogy diskutují o různých profesích a jejich pracovních náplních i o potřebném vzdělání či požadavcích na trhu práce. I když se již žáci 9. ročníku rozhodli pro konkrétní učební obor, osmáky, a také mladší žáky, toto rozhodnutí teprve čeká. Právě k tomuto směřují exkurze do reálného provozu, tedy jejich případného budoucího zaměstnání. Ve čtvrtek 18. 5. se žáci 6. – 9. ročníku zúčastnili exkurze v břeclavské pobočce Walstead Moraviapress s. r. o., která se specializuje na rotační ofsetový tisk. Jejich produkty jsou především časopisy, katalogy a letáky, ale také se dokáží přizpůsobit speciálním přáním zákazníka. Provozem nás provedla paní Martina Dubáňová, která žákům vysvětlila obsluhu jednotlivých strojů, a také jim ukázala průběžné i výsledné produkty výroby. Děti zaujala i možnost brigády a snad i budoucího uplatnění. Nejprve si ale musí dokončit základní školu, potom se vyučit a hlavně mít chuť do práce!

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Atletický trojboj Zmojmo

Atletický trojboj ve Znojmě

Dne 18.5.2023 jsme se zúčastnili sportovní akce „Atletický trojboj Znojmo 2023“. Z našich žáků jsme dle výsledků ve školním kole SHM vybrali nejlepší reprezentanty a rozjeli se vlakem do Znojma porvat se o sportovní čest a medaile. Výběr naší školy tvořilo 5 atletů a atletek. Závodníci byli rozděleni do 3 kategorií dle věku, dále pak na dívčí a chlapecké skupiny. Celkem se tedy rozdělovalo 6 sad medailí, o které soutěžili zástupci 5 škol, konkrétně domácí Znojmo, Moravské Budějovice, Mikulov, Hustopeče a náš výběr z Břeclavi. Soutěžilo se ve sprintu na 50m, skoku do dálky a hodu míčkem. Závodníci sbírali za každou disciplínu a výkon v ní body, které se sčítaly a o vítězi pak rozhodoval nejvyšší počet bodů získaných v součtu v jednotlivých disciplínách.

Na krásném Městském stadionu v Horním parku nás přivítalo na květen extrémní počasí se silným větrem. Závodníci se po celou dobu museli aktivním pohybem udržovat v závodním provozu, protože 9 – 10 OC vskutku nebyly optimální teploty pro vrcholné aletické výkony. Před samotným vstupem do trojboje jsme neponechali nic náhodě a poctivě jsme se rozcvičovali. Jako první přišel na řadu sprint na 50 m nejstarších chlapců. Po doběhu nejmladší skupiny chlapců přišly na řadu 3 skupiny děvčat. Naši žáci i žákyně vstoupili do trojboje velmi dobře, ve sprintu obsadili přední pozice. Následoval skok daleký chlapců a hod míčkem dívek. Poté si disciplíny závodníci a závodnice prohodili a trojboj vrcholil. V hodu i skoku si naši atleti a atletky také vedli velmi dobře, a tak jsme s napětím čekali, na jaké umístění to v součtu bude stačit.

Závěrečný slavnostní ceremoniál a dekorování vítězů bylo čistě v naší režii. Na 2. místě se v kategorii nejstarších chlapců umístil Sebastian Gabčo s výkonem 2167 bodů. Blýskl se ve skoku do dálky 2. nejlepším výkonem dne, a to 444 cm. V kategorii prostředních chlapců s přehledem zvítězil Rudolf Daniel se ziskem 1795 bodů. Jeho hod míčkem a výkon 43,50 s protivětrem byl 2. nejlepší výkon dne i mezi nejstaršími chlapci. V kategorii nejmladších chlapců zvítězil Maroš Daniel s konstantními výkony a 525 body. Mezi nejstaršími děvčaty se na 1. místě s velkým náskokem a 1163 body umístila Dominika Macenauerová. Ve své kategorii byla nejlepší ve sprintu i dálce. V kategorii věkově prostřední dívky se na krásném 4. místě a ve velké konkurenci umístila Anna Domesová. V kategorii nejmladší dívky jsme tentokrát neměli zastoupení. Celkem jsme si tedy ze Znojma odvezli 3 nejcennější kovy, 1 stříbrnou medaili a jedno 4. místo z 6 soutěží. Všem našim atletům a atletkám gratulujeme k vynikající reprezentaci školy.

 Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo  zde.

Poezie ve Znojmě

Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo pořádala již 7. ročník oblastního kola recitační přehlídky žáků.Tomuto setkání s poezií předcházela kola školní a čtveřice našich nejlepších děvčat se 3. května vydala do Znojma reprezentovat „Herbenku". Konkurence byla velká, protože pozvání na soutěž přijali i další školy - Ibsenka Brno, ZŠ a Prš Moravské Budějovice, ZŠ a Prš Hustopeče, ZŠ Mikulov a Spojená škola J. Fabiniho Spišská Nová Ves. Po příjezdu jsme všichni zasedli ke stolům, na kterých bylo připraveno bohaté občerstvení. Některá děvčata si na něm pochutnala ale až po svém vystoupení, protože nervozitou měla stažený žaludek. Samotná soutěž začala několika písničkami nejmladších dětí z hostitelské školy. Přednes 31 žáků spravedlivě hodnotila tříčlenná odborná porota. Všichni účinkující byli oceněni nejen silným potleskem, ale i věcnou cenou a nejlepší obdrželi diplomy a krásné knihy. Z recitátorek naší školy byla nejúspěšnější Adriana, která obsadila s básní Polednice úžasné druhé místo a za odvedené výkony musím pochválit také Janu, Dominiku a Julii. Celá soutěž probíhala ve velmi příjemné atmosféře a na příští ročník tohoto již tradičního setkávání s básničkami se už teď velmi těšíme.

 Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Divadlo v Brně

    Tentokrát se žáci naší školy vydali za kulturou do města Brna. Děti společně s učiteli a asistenty navštívily divadelní představení Brněnské pověsti v Národním divadle Brno - v Redutě na známém Zelném trhu. Už samotná cesta vlakem byla malým dobrodružstvím. Byl dostatek času si před začátkem představení prohlédnout i nejbližší okolí - náměstí Svobody s orlojem, obchodní centrum Špalíček, kde zaujaly zejména eskalátory, brněnskou radnici s krokodýlem a dřevěným kolem. Také Zelný trh upoutal děti barevností květin, ovoce a zeleniny.                                                                                            Ještě před usazením v hledišti jsme se stačili občerstvit. Pak už začala veselá podívaná. Téměř všechny děti zaujal příběh tří pocestných, jež se za deštivého dne setkali v brněnském hostinci. Dozvěděli jsme se, proč se Brno nazývá Brno, že obyvatele Líšně ohrožoval strašlivý drak, jak jeden šikovný truhlář za jediný den postavil kolo a dokoulel ho do Brna, a že Noe zachránil všechna zvířata před potopou světa. Děti vnímaly velmi dobře situace na jevišti, smály se veselým scénkám a lekly se vždy, když někde něco bouchlo, silně zablikalo a zahřmělo. Na zpáteční cestě ve vlaku byly moc dobře naladěné, usmívaly se a byly spokojené. Jsem moc pyšná na všechny, v divadle i ve městě se chovaly velmi pěkně, a za to jim patří obrovská pochvala.  

 Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Školní kolo sportovních her mládeže

Jak se již stalo tradicí v měsíci květnu, proběhlo školní kolo sportovních her mládeže. Závodů ve čtyřech disciplínách - hod kriketovým míčkem, skok do dálky, sprint a vytrvalostní běh - se účastnili žáci základní školy a vybraní žáci základní školy speciální. Tři nejúspěšnější sportovci v každé disciplíně byli oceněni medailí a diplomem. Závodníci, kteří posbírali nejvíce ocenění, se stali vítězi ve čtyřboji a byli obdarováni hodnotnými cenami a také postupem do okresního kola. Žáci, kteří se na stupně vítězů nedostali, byli za účast a snahu oceněni pamětní medaiií. Všem zúčastněným se závody líbily a už se těší na okresní kolo, ať už jako sportovci anebo přihlížející fanoušci.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde. 

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout