" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Den otevřených dveří a recitační soutěž

Na 15.března jsme pozvali rodiče za účelem prohlídky školy při Dnu otevřených dveří, jehož součástí bylo i školní kolo recitační soutěže, jejíž vítězové nás budou reprezentovat v kole okresním. Nejdříve odříkali své básničky žáci a žákyně ze ZŠS, potom z 1. stupně ZŠ a závěr patřil soutěžícím ze 2. stupně základní školy. Z každé kategorie vybrala tříčlenná porota, vylosovaná přítomnými dětmi v publiku, tři nejlepší recitátory, kteří byli odměněni diplomem, plyšákem nebo knihou. Chvilky mezi vystoupeními jednotlivých kategorií vyplňovali pod vedením paní učitelek žáci a žákyně všech zastoupených skupin, a tak přítomní mohli ještě navíc slyšet básničky nesoutěžní a písničky české, romské i anglické. Velký dík patří všem, kteří se na tomto „aktivním“ návštěvním dnu podíleli přípravou, i těm, kteří se přišli jenom podívat a podpořit soutěžící děti.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Návštěva pekárny

Úterý 12. 3. 2019 se pro žáky ZŠI a ZŠSIV stalo velmi zajímavým. Navštívili Karlovu pekárnu ve Staré Břeclavi, kde jim paní vedoucí Procházková odvyprávěla a ukázala celou výrobu chleba a rohlíků. Děti si prohlédly zadělávání těsta, jeho mísení, rozvalování i samotné pečení ve velké peci. Potom všichni přešli do cukrářské výrobny. Zde se dětem, ale i paním učitelkám, obzvláště líbilo. Výroba různých druhů zákusků, plnění krémem či polévání čokoládou děti nadchlo. Exkurze byla zakončena prohlídkou chladící místnosti, kde byly uloženy všechny hotové zákusky a dorty. Sladkou tečkou za celou akcí bylo, když se paní vedoucí objevila s tácem zákusků a školáčci i paní učitelky mohli ochutnat. Na dotaz, kdo by chtěl z dětí pracovat v takové pekárně či cukrárně, zaznělo hromadné "JÁ".

Fotografie z této akce najdete ve fotogalerii nebo zde.

Zdravý životní styl

V průběhu ledna a února se žáci osmého ročníku v předmětu Výchova ke zdraví mimo jiné seznamovali také se zdravým životním stylem. V těchto hodinách si povídali o zdravé výživě, skladbě jídelníčku, o vlivu stravy na zdraví, a také o významu pohybu pro člověka. Toto téma jsme zakončili návštěvou břeclavské pobočky firmy Svět zdraví, která se problematikou zdravého životního stylu zabývá. Přijaly nás dvě velmi příjemné dámy, specialistka v oboru zdravé výživy, paní Miroslava Vránová a asistentka, paní Michaela Nejedlíková. Pro děti měly nachystané nápoje a po vzájemném přivítání jim paní Vránová vysvětlila, jaké služby Svět zdraví poskytuje, jak je důležité dodržovat zásady zdravého stravování a hýbat se, zodpověděla i na jejich otázky. Kdo se chtěl dozvědět podrobnosti o svém těle, mohl se nechat zvážit a poznat, jak je na tom s tuky, svaly, vodou a jak na sobě dál pracovat. Nakonec děti dostaly plakátky o zdravé výživě a dárkové balíčky. Velmi děkujeme za umožnění návštěvy a dárky. Ze Světa zdraví se žáci přesunuli do H-fitness, kde si prohlédli prostředí posilovny, seznámili se s posilovacími stroji a s tím, jak to ve fitku chodí. I manželům Hermanovým děkujeme za možnost navštívit fit centrum. Doufám, že zdravý životní styl budou naši žáci dodržovat.

Fotografie z této akce najdete ve fotogalerii nebo zde.

Plavání

Hned první den po týdenním prázdninovém lenošení čekala naše žáky další sportovní aktivita. Děti čtvrtého a pátého ročníku navštívily krytý bazén, kde se s nadšením zapojily do výcviku plavání. Někteří se s vodou a základy plavání teprve seznamovali či ještě odbourávali strach, jiní svoji plaveckovu techniku z loňského výcviku zopakovali a postupně zdokonalovali. Čeká je ještě dalších devět lekcí a o jejich jistě lepších výkonech budeme postupně naše čtenáře informovat.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Bruslení

Po roce se opět chlapci a děvčata z naší základní školy vydali na zimní stadion bruslit. Tentokrát jejich výcvik zpestřili trenéři, hokejisté a také hokejistka z břeclavského hokejového týmu. Většina žáků již zkušenost s bruslením měla, přesto i letos se našel úplný začátečník. Chlapec byl zpočátku nejistý, ale vytrvale trénoval a ke konci výcviku zdolával samostatně kratší vzdálenosti na ledové ploše. Pro ty zdatnější si hokejisté připravili různé drobné hry, závody v rychlosti a také jim ukázali některé prvky z bruslařské techniky, které si ti odvážní rádi vyzkoušeli. Nakonec byly všechny dětl za své výkony odměněny lízátkem. S únavou a pocitem lehkých nohou se všichni vrátili do školy a už se zase těší na příští rok. Děkujeme za pomoc a podporu panu Jakubovi Klimovičovi a jeho kolegům.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Návštěva knihovny

Už od Vánoc žijí děti prvního stupně pohádkami - v hodinách čtení si je čtou, někdy se i podívají na film, povídají si o jejich hrdinech. A nyní se vydaly na návštěvu do knihovny ve Staré Břeclavi. Přivítala je velmi milá paní knihovnice a seznámila je se zásadami půjčování knih a časopisů. Mnozí žáci viděli tolik knih pohromadě poprvé a nevěděli, kde s prohlížením začít. Paní knihovnice umožnila dětem, aby si prohlédly to, co je zajímá. Pro ty nejmenší to byla leporela,  pro větší komiksy se známými hrdiny, pohádkové knížky i dobrodružné příběhy. Snad největší nadšení dětí i učitelek vzbudily interaktivní knížky. Všem se v knihovně moc líbilo a určitě to nebyla poslední návštěva.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.