" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Mikulášská nadílka

5. prosince nás navštívil Mikuláš s nebeskou družinou. Čertíci nechyběli a bylo jich dost. Aby čekání na hosty neylo dlouhé, zpestřili jsme si společnou chvíli vyprávěním, říkadly a písničkami právě o Mikulášovi s andělem a čertech či o zimě. Dočkali jsme se. Děti byly velkou družinou malinko překvapeny, zlobivci vystrašeni, ale nadílka nechyběla. Byli obdarováni úplně všichni žáci. Poděkováním za návštěvu a nadílku bylo pak společné zpívání vánočních písní. Spokojenost dětí při dnešní společné akci byla zase odměnou nám "velkým".

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Exkurze ve stolařství

V rámci přípravy na své budoucí povolání se žáci druhého stupně šli podívat do firmy pana Mrázka ve Staré Břeclavi, který se zabývá zakázkovou výrobou nejen nábytku, ale i dveří, pergol, plotů a schodů. Viděli jsme, jak se z nevzhledného kusu dřeva stane prkno a některé zapnuté stroje nás překvapily svou hlučností. Prohlédli jsme si hotový nábytek nejen na fotografiích, ale i ve skladu firmy. Nakonec si žáci sami vyzkoušeli šroubování vrutů a zatloukání hřebíků do dřeva. Přes počáteční ostych se zapojila i děvčata a většina chlapců se od této činnosti nemohla odtrhnout. Někteří si dokonce dokázali představit, že by mohli za pár let toto voňavé, ale i náročné povolání vykonávat.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Nebezpečí doma, na ulici a na silnici

Nebezpečí doma, na ulici a na silnici

bylo téma, kterému jsme se věnovali při dnešní besedě v knihovně v Poštorné. Paní knihovnice seznámily děti s knihou „Pohádky o dopravních značkách“. Příběh Koloběžka Péti Zvonka pak navedl děti k tomu, že hrát si smí jenom v blízkosti bydliště a nikoli na silnici. Právě koloběžka Péťu několikrát před nebezpečím zachránila. Skřítek Kryštof zase připravil věci, se kterými se setkáváme téměř denně doma. Avšak i ty mohou ubližovat. Zápalky, hrneček, který se snadno rozbije, ostrý příbor, zásuvka, nůžky, igelitový sáček …, pokud nejsou správně a ve správný čas použity, mohou být nebezpečnými.

Velmi zajímavé bylo i sluchové cvičení, kdy děti pomocí kouzelné tužky rozpoznávaly zvuky nejrůznějších dopravních prostředků. A nechybělo ani nahlédnutí do lákavých obrázkových knížek. S poděkováním všem pracovnicím knihovny za velmi zajímavé a veselé povídání jsme se na čas rozloučili a už nyní se moc těšíme na jarní podobné setkání.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Školní stromek

V pondělí 25. 11. jsme se vypravili do parku u nádraží, kde v rámci akce „Vánoční školní stromek“, kterou organizuje Městské muzeum a galerie Břeclav, jsme si mohli vybrat ten „náš“ a připravit ho na sváteční vánoční čas. Trvanlivé ozdoby vyrobili v hodinách pracovní a výtvarné výchovy ti nejmladší žáci z naší školy a velmi si dali na nich záležet. Na nás starších potom bylo zavěsit koule, řetězy a nasadit hvězdu. Vše jsme museli upevnit tak, aby ani silný vítr stromečku neublížil a ten byl krásný po celou adventní dobu. Také jsme si prohlédli vánoční výzdobu v Sadech 28. října, která bude v plné kráse představena 1. prosince při slavnostním rozsvícení vánočního stromu. Děti měly ze své práce radost a čas strávený mimo školní lavici byl příjemně strávený.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Slyšte, slyšte aneb co se stalo v Betlémě

Blíží se jedny z nejkrásnějších svátků roku a za osm dní nastane advent. Všechny děti mají Vánoce spojeny s dárky, ale ne všechny znají biblický příběh o narození Ježíška. Dnes k nám do školy přijel herec, pan Ivan Urbánek, který naše žaky seznámil s příběhem Josefa a Marie právě prostřednictvím adventního představení Slyšte, slyšte aneb co se stalo v Betlémě. Asi hodinové vystoupení bylo vtipné a poučné a sami žáci si v něm zahráli několik rolí, což pro ně bylo atraktivní a zároveň tak byli nenásilně vytaženi do děje. Pan Urbánek byl v průběhu celého představení vypravěčem a také andělem. Vysvětloval žákům neznámá slova a snažil se jim přiblížit jednotlivé postavy i jejich úlohy v příběhu. Všichni "herci" byli vybaveni jednoduchými kostýmy a rekvizitami a dohromady s ostatními si také zazpívali známé koledy. Ty pan Urbánek doprovázel na harmoniku, dudy a ukulele, což jsou nástroje, které naše děti na vlastní oči většinou neviděly. Koledy byly vhodně zasazeny do děje, a tak si publikum mohlo uvědomit jejich smysl. Závěr patřil připomenutí smyslu Vánoc, tedy doby, kdy obdarováváme ty, které máme rádi, abychom měli všichni radost. Dětem se představení líbilo.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Opět po roce Cvrčovice

Ve středu ráno odjeli nejstarší žáci naší školy na exkurzi do OU ve Cvrčovicích. Po přivítání naše kroky zamířily nejprve do školního internátu, kde nás paní vychovatelka seznámila s chodem tohoto zařízení. Poté jsme nahlédli do pokojů a společných prostor, ve kterých učni tráví volný čas. Svou šikovnost při práci s jehlou a nití jsme si vyzkoušeli v šicí dílně a následně už nás čekala v jídelně výroba chlebíčků a zdobení perníčků. S plným žaludkem jsme se přesunuli do zázemí zahradníků a aranžérů, kteří pilně pracovali na výrobě adventních svícnů a věnců. I pro nás byl přichystán materiál, ze kterého jsme si vánočně ozdobili borovicové šišky. Na závěr jsme malinko pronikli do tajů práce malířů a natěračů. Mohli jsme si vyzkoušet namalovat linku i ozdobit stěnu válečkem. Exkurze se nám velmi líbila a poděkování patří všem, kteří ji připravili a věnovali nám svůj čas.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.