" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Aktivity Herbenova

Příprava školy na rekonstrukci

Připravili jsme naši školu na velkou proměnu

Co se v naší malé škole děje, když už se neučí?  Rozhodně se nezahálí.

Nedávno jsme prošli rozsáhlou přípravou na malování a montáž nového topného systému. Tento proces zahrnoval pečlivé plánování a týmovou práci všech učitelů i provozních zaměstnanců, což vedlo k úspěšnému a rychlému dokončení všech úkolů. Začali jsme tím, že jsme všechny věci ze tříd naskládali doprostřed místností a pečlivě je přikryli plachtou, aby byly chráněny před prachem a poškozením. Všechny nástěnky jsme demontovali a květiny přesunuli do cvičné kuchyňky, kde byly v bezpečí a mimo pracovní zónu. Dalším krokem bylo uklízení všech nepotřebných věcí. Společně jsme probrali a vytřídili materiály, které už nebyly potřebné, a vytvořili tak více prostoru pro nadcházející práce. Pánové se ujali přesunu starších velkých skříní, které by překážely při malování a montáži nového topného systému. Digitální zařízení byla pečlivě odpojena a projektory zajištěny proti prachu, aby nedošlo k jejich poškození během stavebních prací. Pan školník se pak postaral o demontáž všech ochranných krytů od topení, což umožnilo montáž nového systému bez komplikací. Na této velké akci se spolupodíleli všichni učitelé i provozní zaměstnanci. Je třeba vyzvednout jejich přístup k práci, svědomitost, odhodlanost a nasazení, které prokázali. Díky jejich úsilí a skvělé týmové spolupráci jsme všechny přípravy zvládli ještě před termínem. Za tento vynikající výkon si pedagogický sbor opravdu zaslouží prázdniny. Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli, za jejich obětavost a tvrdou práci, poněvadž taková akce není samozřejmost. Naše škola je nyní připravena na novou etapu a my se těšíme na zlepšení podmínek, které nový topný systém přinese.

Výsledek z této akce si můžete prohlédnout ve fofogalerii nebo zde.

Ukončení školního roku

Dne 25.6.2024 jsme o pár dnů dříve ukončili školní rok 2023/2024. Z důvodu rekonstrukce topení a výmalby tříd. Počasí bylo krásné, tak jsme se sešli na dvoře školy. Zde byly předány pochvaly za krásné známky, chování, snahu i účast v soutěžích. Rozloučili jsme se s žáky, kteří tento rok ukončili školní docházku. Popřáli dětem narozeným v červnu a v červenci. Každý z nich dostal nějakou sladkost. Poté jsme se rozešli do tříd, kde paní učitelky rozdaly vysvědčení.

Přejeme všem pěkné prázdniny plné zážitků. 

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fofogalerii nebo zde.

Malujeme a soutěžíme

Ke  konci školního roku nastává období, kdy jsou vyhodnocovány výtvarné soutěže, do kterých jsem zaslala výtvarná dílka našich žáků. Krásná umístění jsme získali v celostátní soutěži pro děti a mládež do 19 let  „Máme rádi přírodu“, která má dlouholetou tradici a pořádá ji Hnutí Brontosaurus již od roku 1992. Soutěž si klade za úkol v první řadě podpořit zájem o přírodu a péči o ni a je určena pro všechny milovníky přírody. Adriana a Honza získali cenu poroty a 1. místo ve své kategorii obsadil Pavel. A aby toho nebylo málo, tak jsme zabodovali i v soutěži, kterou vyhlásila Základní škola Slovácká Břeclav, a pokoušeli jsme se tvořit koláže. Porota, složená z břeclavských výtvarníků, ocenila práce Borise a Aničky a ti si odnesli  ze slavnostního vyhlášení vítězů diplomy a mnoho výtvarných potřeb, které jim poslouží k další tvorbě. Také XIX. ročník soutěže „Voda štětcem a básní“ vyhlášený Povodím Moravy je již uzavřen a vyhodnocen a letošní téma „Odkud voda pramení“ oslovilo i nás. Ruda a Petr, žáci 9. a 7. ročníku, obdrželi cenu generálního ředitele a cenu ŘSP. Z drobných dárků se mohou těšit i další mladí malíři, jejichž práce nás také reprezentovaly. Na průřez letošní tvorbou se můžete podívat ve fotogalerii.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fofogalerii nebo zde.

Výlet základní škola speciální- salaš Travičná, Tvarožná Lhota

V dnešní moderní a zrychlené době je potřeba véct děti k přírodě, její ochraně a taky zvířátkům, které děti žijící ve městě nemají možnost často vidět, nebo si je dokonce pohladit a nakrmit. A proto jsme se letos s žáčky naší základní školy speciální vydali na školní výlet do nádherné přírody v podhůří Bílých Karpat a společně navštívili salaš Travičná v malebné vesničce Tvarožná Lhota. Prvním zážitkem byla pro děti cesta autobusem, která trvala zhruba hodinu a když jsme během cesty pokukovali my pedagogové po dětech , viděli jsme spokojené a usměvavé tváře sledující z okna autobusu veškeré venkovní dění. Další zážitek čekal děti po vystoupení z autobusu, kdy je za branou salaše čekali příjemní majitelé tohoto areálu a taky zvědavá kočička a slepice s kohoutkem, které mohly děti hned na úvod nakrmit. Dalšími zážitky byly další domácí zvířatka a taky dřevěné chaloupky a představit si život a bydlení lidí na vesnici v dřívější době. Po svačince měly děti ještě možnost nakrmit ovečky a proběhnout se po areálu salaše. Před odjezdem jsme si společně vyšlapali kopec vedoucí k místní rozhledně, kde byla možnost se uvolnit na dětském hřištiu rozhledny. A pak už nás čekala zpáteční cesta autobusem do školy a radostné spokojené děti na svých sedadlech, těšící se z hezkých okamžiků, které na výletě zažily.  Migotová, Šperlová.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fofogalerii nebo zde.

Jak využívat svůj volný čas

Jak využívat svůj volný čas

Velká část dnešních dětí tráví spoustu času především na elektronických zařízeních, má potíže při běžné komunikaci a celkově se neumí přirozeně zabavit. Tato problematika se týká i našich žáků, a tak vznikla myšlenka k uskutečnění malého školního projektu Poznej sám sebe. Jeho cílem je ukázat dětem, jak smysluplně trávit svůj volný čas a vyhledávat takové aktivity, které je nejen baví, ale kde se také něco naučí a při kterých budou poznávat samy sebe i své spolužáky. To vše by mělo vést k lepší komunikaci mezi dětmi,  vzájemné toleranci, porozumění a zvládání řešení konfliktů. Do tohoto projektu se zapojilo asi deset dětí, které pod vedením čtyř pedagogů tráví společně sobotní dopoledne, a to jednou za měsíc. V sobotu 22. 6. jsme se sešli již potřetí. I předchozí dvě setkání byla zaměřena především na sportovní aktivity, ty naši žáci doslova milují, ale také spolu pekli či hráli společenské hry. Poslední sobota, ta předprázdninová, byla věnována „horolezectví". Počasí nám moc nepřálo, za vydatného deště jsme se ze školy přemístili do haly TJ Lokomotiva, kde na nás čekali dva příjemní instruktoři.  Oba se dětem intenzivně věnovali a učili je základům lezení. Všem žákům se podařilo zdolat alespoň jednu horolezeckou stěnu, ti zdatnější lezli opakovaně a na více stěnách. Výkony byly skvělé. Dopoledne jsme završili přehazovanou a opékáním špekáčků. To už nám zase počasí přálo a svítilo sluníčko.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fofogalerii nebo zde.

Modrá je dobrá...

V pátek 21. června se děti ze třídy ZŠ IV vydaly na školní výlet do Modré, kde je sladkovodní a botanická expozice Živá voda. Žáci se seznámili se životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy, rostlinami typickými pro povodí řeky Moravy. Při procházce zahradou obdivovali bohatou zeleň, léčivé byliny a přírodní koupaliště, v němž si mohli svlažit tělo. V hlavní budově je instalovaná výstava fotografií, vodních ptáků a makety ryb. Ve dvou podzemních patrech si mohly děti prohlédnout svět pod hladinou. Kolem našich hlav ladně proplouvaly různé druhy ryb - kapři, sumci, plotice, okouni jeseteři, štiky a největší sladkovodní ryby na světě - vyzy velké. V jednom akváriu právě natáčel potapěč sumce albína, který jakoby tančil s jiným sumcem. V areálu je i tzv. Stezka praturů. Z vyvýšené lávky jsme pozorovali pratury, kteří žijí v ohradě spolu s husami velkými a ve voliérách ubytovaným výrem velkým a sokolem.  V sousedství Živé vody je Archeoskanzen - opevněné sídliště z doby Velké Moravy s obydlími, dílnami a hospodářskými budovami. Na závěr jsme ještě navštívili Velehrad, poutní místo zasvěcené svatému Cyrilovi a svatému Metodějovi. Děti obdivovaly nádherné místo a kostel. Pak už nás jenom čekala cesta zpět. Přálo nám počasí a také místo výletu se nám podařilo vybrat skvěle. 

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fofogalerii nebo zde.

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout