" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Aktivity Herbenova

Bojovka v knihovně

I když už Měsíc knihy skončil, vydali se žáci sedmého ročníku do pobočky Městské knihovny ve Staré Břeclavi. Tady pro ně paní knihovnice Bohdanka připravila "bojovku" na téma jaro, jarní bylinky a jejich význam pro  zdraví člověka. Nejprve dětem přečetla pohádku z knihy Voňavé léčivé pohádky. Potom dostaly děti piktogramy s obrázky bylin a musely v budově knihovny najít jejich barevné protiklady. Každá kytka označovala jedno písmeno, které potom doplnily do tabulky. Tajenkou byla dubnová pranostika.Bylo velmi zajímavé a zároveň příjemné sledovat spolupráci dětí, vzájemnou pomoc při luštění hádanky. Odměnou jim byla sladkost od paní knihovnice. Na závěr návštěvy si mohli všichni prohlédnout knihovnu, nabídku knih, časopisů a her. Děkuji paní knihovnici za zajímavou a milou akci, a panu asistentovi Mirkovi Juračkovi za pomoc dětem při práci. 

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

 

POCHOP PŘÍRODU - VLK

POCHOP PŘÍRODU - VLK

S organizací POCHOP (POZNEJ - CHÁPEJ - OPATRUJ) PŘÍRODU nespolupracujeme poprvé. Po dvou letech k nám dnes opět dorazila neobvyklá návštěva. Až z Krušných hor přijela paní lektorka Štěpánka Kadlecová v doprovodu svého věrného kamaráda Nukilíka. Nukilík, stejně jako ostatní psi, má své dávné předky ve vlcích a je to československý vlčák. Paní lektorka se již více než sedm let věnuje stopování vlků a jejich rodina si Nukilíka „adoptovala“ v jeho sedmi měsících. Dnes je mu něco přes šest let a rodinu Kadlecových považuje za svoji smečku. Paní Štěpánka velmi pěkným a zábavným výkladem děti seznámila se životem vlků, např. jak je pro ně důležitá smečka, jak se starají o svá mláďata, jaké mají nejlépe vyvinuté smysly a proč si je člověk v dávných dobách vyhlédl jako pomocníky k lovu. Děti se také dozvěděly, jaký je rozdíl mezi psími a vlčími stopami a že dokáží běžet rychlostí 50 km/h nebo že dospívají mezi 1. až 2. rokem života, kdy odchází od smečky hledat nové teritorium a zakládat svoji vlastní. Největším úspěchem však bylo procházení Nukilíka mezi dětmi s možností si ho pohladit. Tuto vycházku musela paní Štěpánka provést opakovaně a samozřejmě nesmělo chybět i focení. Po rozloučení odešly děti plné dojmů zpátky do svých tříd, kde se svými učitelkami určitě probíraly zážitky z netradiční návštěvy.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Dopravní výchova s MPBV

Dopravní výchova s MPBV

Doprava po Břeclavi není jednoduchá ani pro dospělé, natož pro děti. Můžete být chodec, cyklista, či řidič, ale pozor si musíme dávat všichni. Znát základní pravidla silničního provozu se učí děti již v mateřských školkách. Naše děti se učí dopravní výchově také od počátku školní docházky, a to v hodinách prvouky nebo vlastivědy. Dopravní výchova prolíná i ostatními předměty, tedy od 1. do 9. ročníku, u některých žáků dokonce do 10. ročníku. V úterý 9. 4. se žáci 4. a 5. ročníku vypravili na dopravní hřiště. Zde děti provedla teoretickou, ale i praktickou částí z této oblasti, dopravní preventistka Městské policie Břeclav, paní Bc. Lenka Rigó. Společně se svými kolegy dětem vysvětlovali pravidla provozu, a také na ně dohlíželi při jejich skutečném dodržování. Děti měly svá kola i koloběžku nebo se zapojily jako chodci. Součástí výcviku byla nejen znalost povinného vybavení cyklisty, ale také je musely mít. To znamená, že nikdo se jako cyklista nesměl pohybovat po hřišti bez povinné přilby nebo s nedostatečně vybaveným dopravním prostředkem. Děti si výcvik užily, byly za své znalosti pochváleny a odměněny. Děkujeme Městské policii Břeclav za výbornou spolupráci.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Návštěva knihovny

Ve středu 3. dubna se naše třída vydala společně s kamarády ze třídy ZŠ II do knihovny ve Staré Břeclavi. Cestou jsme si všímali změn, které jaro provádí v přírodě – kvetoucí stromy, rostliny a zpěv ptáků. Cestou jsme si také zopakovali orientaci kolem školy a správné přecházení ulice na přechodu. Byli jsme přivítáni a dvě milé paní knihovnice nás seznámily s programem besedy. Začátek byl o hádankách, poznali jsme ukrytá zvířátka a rostliny. Potom začal příběh o ztraceném kuřátku, které putovalo po dvoře a schovávalo se. Jeho maminka ho hledala u zvířat, která také bydlela na dvorku. Pojmenovávali jsme zvířáta, celé jejich rodiny a zapojili také matematiku při počítání mláďat. Poslední úkol byl složit trojice obrázků zvířátek, která k sobě patří. Prohlédli jsme si knihy, které nás zajímaly – o přírodě, o zvířátkách, pohádkové a obrázkové. Za pěkné povídání jsme poděkovali, rozloučili se a slíbili, že se při další možnosti potkáme.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Recitace - okresní kolo

V úterý 26. března 2024 se konalo okresní kolo soutěže v recitaci. Účastnili se ho nejlepší recitátoři ze škol v Mikulově, Huspopečí a samozřejmě z naší, břeclavské školy. Stejně jako ve školním kole se soutěžilo ve třech kategoriích. Nejdříve se do klání pustili žáci školy speciální, druzí v pořadí byli žáci prvního stupně školy základní a závěr patřil žákům stupně druhého. Porota, ve které zasedly dvě paní ředitelky a jedna paní zástupkyně zúčastněných škol, se hodně zapotila. Hodnocení a určení třech nejlapších soutěžících z každé kategorie při předvedených výkonech, bylo téměř nadlidským úkolem. Nakonec se vše podařilo a vítězové byli odměněni diplomem, krásnou knihou a ještě malou sladkostí. A protože všechny děti, které se zapojily do soutěže, vynaložily nemalou snahu o co nejlepší výkon, byly odměněny i ony. Malá sladkost a hlavně pamětní medaile jim určitě udělala radost. Ocenění za spravedlivé hodnocení si zasloužila i porota, a tak byla obdarována krásnou růží, vyrobenou našimi žáky.   

Zvláštní poděkování patří všem, kteří tuto akci pomáhali zajistit.

Recitátoři, kteří se umístili na prvních třech místech, budou prezentovat své recitační umění v oblastním kole, které se pravidelně koná ve Znojmě.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Výstava obrazů Pavla Vaškoviče

Ve dnech 21. března až 27. března 2024 proběhla v Mateřské škole a základní škole Břeclav, Herbenova, p.o., výstava výtvarných prací žáka 9. ročníku Pavla Vaškoviče. Pája – jak mu říkají doma a převzali jsme to i my ve škole – se malování věnuje od 6 let. Kreslení a malování miluje, maluje denně a do svých obrazů promítá své emoce a nálady. Součástí výstavy byly mimo jiné i Pájovy dva úplně první obrazy, které namaloval. Už ty byly krásné a tím, že byly vystaveny vedle jeho posledních prací, bylo možno i pozorovat, jak výrazným vývojem Pája během let prošel.

Výstavu jsme zahájili slavnostní vernisáží v rámci Dne otevřených dveří. Vernisáž byla určena návštěvníkům školy, všem žákům a zaměstnancům školy a otevřela ji krátkým proslovem paní ředitelka. Potom Pavlíka blíže představila třídní učitelka jako autora a po malé hudební produkci školního pěveckého sboru se již přítomní mohli rozběhnout po sále a prohlédnout si obrazy.

Na zdech tělocvičny na návštěvníky čekalo téměř 60 obrazů různých velikostí. Námětem obrazů jsou nejrůznější krajiny v různých obdobích roku – zimní, podzimní, v barvách duhy, stmívání, hory, řeky, stromy…… Jsou všechny velmi dobře zpracovány a jejich atmosféra je podmanivá. Mezi nejnovějšími obrazy se objevují květiny – luční květy, květy ve vázách, květy v mnoha barvách a aranžích. Jsou nádherné a opět přitahují oko diváka svými barvami a zpracováním.

Jsme hrdí na to, že se v našich řadách nachází takový umělecky nadaný žák. Přejeme mu, aby ho tvorba i nadále naplňovala radostí a uspokojením, aby dělal radost sobě i jiným. Také moc děkujeme mamince, že nám zapůjčila Pájovy obrazy k vystavení a tím umožnila jeho spolužákům nahlédnout do světa, ve kterém jejich kamarád vyniká.

Poděkování patří také vedení školy, které dalo k dispozici školní prostory k představení Pavlovy tvorby.

Věříme, že to nebyla poslední možnost obdivovat Pájovo dílo a že se zase za čas sejdeme u jeho dalších krásných obrazů.

Mgr. Pavla Vlčková

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout