" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Děti opět v knihovně

V Břeclavi probíhal týden knihoven, proto i děti naší školy opět navštívily tento kulturní stánek ve Staré Břeclavi. Chodí sem rády, protože paní knihovnice jsou velmi milé, mají připraveny hry, ukázky ze zajímavých knížek a také nějaký pamlsek. I nyní to bylo podobné. Děti hrály vědomostní a velmi zábavnou hru s rukou od Adamsovic rodiny. Ta sama pochodovala po stole a na  vyvoleného soutěžícího ukázala prstem. Ten musel něco buď předvést - třeba útočícího tygra, dinosauří mládě, nebo vymyslet třeba přezdívku svému kamarádovi, vzpomenout si na své nejvíce či nejméně oblíbené jídlo. Děti i dospělí se výborně bavili. Na závěr si ještě všichni prohlédli knižní novinky a obdrželi pozvánku na knižní dílničky. Velmi se těšíme na další knihovnické akce.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii, nebo na odkaze zde.

Bušmen 2019

 Bušmenem se může stát ten, kdo proběhne vyznačenou tratí, správně splní úkoly, které ho cestou potkají, a tím zvítězí v závodě Mikulovský Bušmen. Tento závod, typově podobný orientačnímu běhu spojeného s brannou připraveností, pořádá každý rok ZŠ Mikulov, Školní 1 a naši žáci se ho pravidelně účastní spolu se zástupci domovské školy a žáky ZŠ Hustopeče. Celkem 6 družstev, tři chlapecká, tři dívčí, vybíhá do terénu Svatého kopečku, aby si všichni jejich členové mohli zastřílet, určit světové strany, poznat různé přírodniny a přesvědčit učitele o schopnostech provádění první pomoci. Za předvedené znalosti a dovednosti jsou obodováni a družstvo s největším počtem bodů vyhrává. Naši žáci se právě dnes velmi snažili, ale naší slabinou byla střelba ze vzduchovky na terč, a ta způsobila, že jsme se celkově umístili na druhém místě, což nám vůbec nevadí, protože celé dopoledne bylo díky dobré připravenosti a pěknému počasí naprosto skvělé.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii, nebo na odkaze zde.

Cvičení v přírodě

I podzim patří k příjemným ročním obdobím, zvláště pokud neprší, nefouká a sluníčko pěkně hřeje. Poslední zářijové páteční dopoledne strávili naši žáci v přírodě. První stupeň se tradičně vypravil k areálu Na Vodě. Děti zde pozorovaly podzimní přírodu, zahrály si drobné hry a zasoutěžily si v poznávání rostlin a zvířátek. Žáci druhého stupně se spolu se svými učitelkami vydali tentokrát na Pohansko. Sluníčko sice občas překryl nějaký ten mrak, ale užili jsme si teplé počasí a hlavně bez deště. Cesta pěkně ubíhala, děti během ní také pozorovaly změny podzimní přírody, poznávaly stromy, keře a některé byliny, s paní učitelkou si pročítaly informační cedule naučné stezky. V cíli si prohlédly nejen zámeček Pohansko, ale také repliky obydlí starých Slovanů či betonový bunkr U Závory. Po návratu zpět do školy žáci nepodlehli únavě z výšlapu a ještě si na hřišti zahráli vybíjenou.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Mezi vláčky

První cesta dětí mimo školu vedla v pátek 6. 9. do břeclavského Muzea pod vodárnou, kde právě finišuje výstava uspořádaná ke 180. výročí příjezdu první parní lokomotivy do českých zemí, konkrétně do Břeclavi. Při vstupu hrála dobová hudba 30. let minulého století, ve vitrínách byly umístěny modely vláčků, vagonů, drážních strojů, služební oblečení. Nejvíce děti zaujaly makety nádraží s jedoucími vlakovými soupravami, téměř skutečnými krajinami, s lesy, řekami, tunely, i figurkami cestujících a zaměstnanců drah. Zajímavé byly také nápisy na plechových tabulích, kancelář výpravčího a nádražní pokladna. Na panelech visely fotografie z období budování železnice a články z novin informující zejména o nehodách a neštěstích v okrese. Dětem i učitelům se výstava moc líbila.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii, nebo na odkaze zde.

Exkurze v autoservisu

Ve středu 4. 9. žáci druhého stupně naší školy navštívili autoservis pana Nešpora ve Staré Břeclavi. Pan majitel nám ukázal dílny, ve kterých se nejen opravují, ale i renovují automobily. Hlavně chlapce velmi zajímalo veškeré nářadí k práci a strojní vybavení pracoviště. Mohli jsme obdivovat nejen krásně zrekonstruované veterány, ale i historické kousky, které teprve čekají na to, až se jich ujmou šikovné ruce zaměstnanců servisu. Žáci mohli v reálu vidět, jak je toto povolání náročné a co všechno by museli umět, kdyby se chtěli v budoucnu stát autoopraváři. Velmi děkujeme panu Nešporovi za umožnění exkurze v jeho podniku.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii, nebo na odkaze zde.

POODM 2019

V úterý 25. června 2019 přivítal kulturní sál obce Horní Bojanovice vítěze okresního a krajského kola 45. ročníku soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019“. Bylo mezi nimi i šest žáků naší školy, kteří ve speciální kategorii K1 a K2 obsadili se svými výtvarnými pracemi první tři místa. Diplomy a ceny předávala paní Leona Žárská, starostka OSH Břeclav a pro zúčastněné bylo připraveno nejen menší občerstvení, ale i vystoupení mladého klavíristy a folklorního souboru Habánek, která sklidila velký potlesk. Dvě díla našich výtvarníků postoupila do celostátního kola.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii, nebo na odkaze zde.