" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Vzájemné vztahy, šikana, kyberšikana

V úterý 23. 11. 2021 proběhla na naší škole beseda s panem por. Ing. Bc. Miroslavem Měchurou, MBA, LL.M, preventistou Státní policie Břeclav. Beseda byla rozdělena na dvě části. První byla určena žákům prvního stupně a byla zaměřena na vzájemné vztahy mezi spolužáky, ale také mezi žáky a dospělými. Pan policista připomněl dětem, že existují kouzelná slovíčka prosím a děkuji, upozornil na rozdíl mezi škádlením a šikanou. Popsal různé druhy šikany a také pustil videa, na kterých děti viděly, jak může šikana vypadat. Žáci si připomněli pravidla slušného chování a také, že pokud se tato pravidla porušují, existují i pro mladistvé různé druhy trestů. Beseda na druhém stupni se týkala nebezpečí, které na žáky číhá na sociálních sítích. Řekli si, které sociální sítě znají a které používají. Co znamená falešný profil a co by neměli nikdy na internet umísťovat. Seznámili se s šikanou a kyberšikanou, shlédli videa na dané téma. Také byli seznámeni s termínem trestní zodpovědnost u mladistvých a s druhy trestů. Žáci se zaujetím pozorovali, jak pan policista snímá otisky dlaně jako symboliku otisku jejich osoby na sociálních sítích. V závěru besedy obdržel každý žák od pana policisty drobný dárek.

Beseda na žáky velmi zapůsobila, pan Měchura se přizpůsobil potřebám a mentalitě našich žáků a přislíbil do budoucna další spolupráci.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Neboj se

V úterý 16. listopadu se naši žáci 2. stupně základní školy zúčastnili besedy "Neboj se", kterou vedla paní Mgr. Jitka Vítková a týkala se domácího násilí. Paní lektorka je bývalá policistka a zastupovala organizaci PRESAFE. Tento projekt je hrazený Ministerstvem zdravotnictví ČR a touto akcí se do něj naše škola zapojila také. V úvodu paní Vítková děti vyzvala, aby uvedly příklady domácího násilí a kde vidí hranici, co domácí násilí je a co není. Jako bývalá policistka má paní lektorka bohaté zkušenosti s vyšetřováním i domácího násilí, proto svůj výklad mohla prokládat zajímavými příběhy ze své praxe. Po seznámení se základními pojmy této problematiky děti informovala o možných formách domácího násilí, jak poznat jeho příznaky, jak se v těchto situacích chovat a na koho se mohou obrátit při jejejich řešení či jak při žádosti o pomoc postupovat. Beseda byla proložena také názory žáků i videem se skutečnými příběhy. V závěru na toto téma děti kreslily obrázky, které budou umístěny na webových stránkách PRESAFE (www.presafe.cz). Cílem této akce byla orientace našich žáků v problematice domácího násilí a dle jejich reakcí si myslím, že náš záměr se podařil.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout zde nebo ve fotogalerii.

12. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy: Okouzlující svět příběhů, pohádek a básní.

Již po několikáté jsme během září a října pracovali na záložkách do knih pro slovenské kamarády partnerské školy v Malackách. Ze záložek se daly vyčíst pohádky, příběhy, básně a nutno podotknout, že některé záložky byly doslova malé umělecké výtvory. Velkého ocenění se dostalo i od pedagogů a kamarádů z malacké školy, kteří na oplátku zaslali svá dílka i nám do Břeclavi. Všechny práce dětí byly zároveň malými dárky novým kamarádům a mohou sloužit i jako doporučení knihy či pohádky ke čtení.

Za zmínku stojí i ta informace, že se do projektu letos přihlásilo 928 škol z České a Slovenské republiky s celkovým počtem žáků 106 074.

               Velké poděkování patří všem, kteří se do 12. ročníku „Záložek“ zapojili.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Na ulici v bezpečí

V polovině září proběhla na naší škole přednáška s besedou o bezpečnosti v silničním provozu a při pohybu na ulici. Paní preventistka Lenka Rigo z Městské policie Břeclav žákům poutavýn způsobem povyprávěla o možném nebezpečí, které na žáky na ulicích číhá. Řekli si, jak bezpečně zvládnou cestu do školy i z ní, připomněli si důležitá telefonní čísla, k čemu slouží a kdy je použít. Zmíněna byla i důležitost nošení přilby při jízdě na kole. Žáci si prohlédli pouta, pendrek i v pouzdře ukrytou služební zbraň. Následovala prohlídka služebního auta městské policie. Žákům se přednáška líbila a tak se s paní preventistkou uvidí ještě jednou před koncem školního roku, kdy si povypráví o nebezpečí v době prázdnin.

POCHOP PŘÍRODU

Dnešní den měli naši žáci zpestřený neobvyklou návštěvou. Přijel k nám do školy lektor z organizace POCHOP (POZNEJ - CHÁPEJ - OPATRUJ) PŘÍRODU, pan Radomil Holík, aby děti seznámil se svojí kamarádkou - mladou liškou Coco. Před jejím představením se všem snažil vysvětlit, jaká slova používají myslivci pro označení částí zvířecího těla - např., že uši jsou u zvířat slechy a oči světla. Dětem popisoval, co je liška za zvíře, kde a jak žije, čím se živí a jak je užitečná, ale také upozornil na její nebezpečné chování. Také jim vysvětlil vlastnosti lišky, např., co znamená, že je liška mazaná nebo bystrá. Než došlo k vlastnímu seznámení s Coco, ukázal pan myslivec žákům čelist lišky, a také její kožešinu i kožešinu jezevce. Vše si děti mohly nejen prohlédnout, ale i osahat. Pak došlo k vypuštění lišky do prostoru cvičebny. Liška byla samozřejmě ochočená i očkovaná, aby neohrozila okolí. Zpočátku byl v očích dětí patrný strach, ale postupně bylo zjevné, že více se bála liška. Pohybovala se sice po prostoru, lákána masem od pana lektora, ale k dětem se zcela nepřiblížila. V závěru zodpověděl pan lektor dotazy žáků a několika otázkami si ověřil, zda si děti jeho informace pamatují. Po rozloučení si liška v klidu zalezla do své přepravné bedny, děti se přesunuly k dalšímu vyučování a určitě si se svými pedagogy lišku namalují nebo si připomenou, co si zapamatovaly.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Volby do žákovského parlamentu  2021

Volby do žákovského parlamentu  2021

Dne 7. října 2021 se uskutečnily ve cvičebně naší školy volby do žákovského parlamentu.
Každá třída si zvolila svého zástupce v rámci třídních voleb dne 29. 9. 2021.

Na základě hlasů svých spolužáků byli zvoleni tito žáci:

Matouš Danihel    ZŠ I                               

Marek Heringeš    ZŠ II                             

Adriana Patková   ZŠ III                            

Rudolf Daniel       ZŠ IV

Miroslav Kovář    ZŠS V         

Všem zvoleným členům gratulujeme a těšíme se na spolupráci.

První schůzka členů žákovského parlamentu se koná dne 22. 10. 2021 10. 15 hod. ve cvičné kuchyni.

  IMG 20211007 2IMG 20211007 1