" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

pro školní rok 2024/2025

 

               Ředitelka Mateřské školy a základní školy Břeclav, Herbenova, příspěvkové organizace stanovuje následující podmínky a kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí zapsaných do mateřské školy:

Podmínky přijetí dítěte do některé ze speciálních tříd mateřské školy:

- doporučení školského poradenského zařízení
- dítě absolvovalo všechna povinná očkování nebo má doklad, že je proti nákaze imunní  nebo se nemůže očkování podrobit pro     trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Tato povinnost  se nevztahuje na děti, které k 31. 8. 2024 dosáhnou věku pěti let věku.

Kritéria, podle kterých bude ředitelka školy postupovat při rozhodování na základě § 34zákona č.561/2004 Sb.(školský zákon) v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

Kritérium Body
Věk dítěte 3 roky 5
4 roky 10
5 let 12
6 let (pro případ odkladu školní docházky) 15
Individuální situace dítěte Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte 10
 

Dítě se hlásí opakovaně

5

Celkem    

V případě, že dle ostatních kritérií je shoda mezi více dětmi, ale již není dostatečná kapacita, bude přistoupeno k losování. 

 

V Břeclavi dne 22. 6. 2023                                                                                                   Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

Formuláře jsou k dispozici v sekci Ke stažení.

 

 

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout