" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

EUproHerbenku

 

Projekt ESF - OP VK „EU pro Herbenku"


Škola zahájila v březnu 2011 realizaci projektu OP VK 1.4 – EU peníze do škol.

Jeho cílem je modernizace výuky žáků a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, především za účasti informačních technologií ve výuce.
Do programu se zapojujeme těmito klíčovými aktivitami:


I/ 1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol

I/ 3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky

II/ 1 Individualizace výuky cizích jazyků

II/ 3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií