" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

DS POK3.1

DS POK3.1 2

 

digitalizace

 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Naše škola také využívá investice na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky během pandemie covid-19. 

doucovani

 

 SU-BV-2000 - Zdravý životní styl, dotace Školského úřadu Břeclav 25.270,-Kč.
Cílová populace: Děti školního věku.Víkendový pobyt pro 25 žáků s nácvikem technik sebepoznání a sebepřijetí.

K030/02-24/2002 - Já a My - Volný čas, dotace MŠMT 71.000 Kč.
Cílová skupina: Děti se sklonem k sociálním patologiím. Týdenní pobyt v přírodě s metodami ovlivňujícími sociální chování, vyrovnávání se s konfliktními situacemi. Účast: 26 dětí.

3023 /03/ R104 - Mějme rádi školu, dotace KrÚ JMK 19.000 Kč.
Cílová skupina: Žáci se sklonem k záškoláctví. Víkendový pobyt ve škole s technikami a činnostmi ovlivňujícími vztah dětí ke škole, jejímu prostředí a aktivitám. Účast 25 dětí.

OSV/1675/1/04-552.4 - Moje já, dotace Města Břeclav 30.000 Kč.
Cílová skupina: Děti z nepodnětného rodinného prostředí. Týdenní resocializační pobyt pro 20 dětí převážně z romských rodin v rekreačním středisku v Buchlovicích. Pravidelnost v denním režimu, využívání volného času, vzájemná spolupráce a přizpůsobování se, hodnocení a sebehodnocení.

Večerní kurzy pro dospělé - 2004, sponzorský dar Provident Financial s.r.o. 40.000 Kč.
Cílová skupina: Dospělí absolventi školy. Jeden den v týdnu zaměřený na vzdělávání, zájmové aktivity a společné setkávání těch, kteří nemají pracovní uplatnění a trpí sociální izolací. Celoroční účast 9 klientů

OP RLZ 3.1. ESF Žijeme s vámi - 2005 - 7, dotace ESF a MŠMT ČR, 2.261.455 Kč
Cílová skupina: Žáci s těžkým zdravotním postižením a absolventi školy, kteří se nejsou schopni sami uplatnit na trhu práce. Aktivity umožňující jejich společenskou integraci.

Vše začíná v rodině - 2006, dotace Města Břeclav, 29.000 Kč
Cílová skupina: Rodiče a jejich děti, společné trávení volného času. Víkendový pobyt ve škole a následně týdenní pobyt v rekreačním středisku Dopravák v Buchlovicích

Praha,jak ji neznáme - 2006, dotace Města Břeclav, 14.000 Kč
Cílová skupina: Žáci školy + klienti integračního centra, návštěva hlavního města, jeho památek, vánočních trhů, trojrozměrného kina, muzea voskových figurin

Rok se sportem - 2007, sponzorský dar Provident Financial s.r.o. 41.000 Kč
Cílová skupina: Žáci školy a jejich zapojení do různých druhů sportů v průběhu celého roku, podpora obliby různých sportovních aktivit

Sportem k výchově - 2007, dotace Města Břeclav 7.500 Kč
Cílová skupina: Starší chlapci a jejich družstvo kopané, podpora jejich zájmu o pravidelné sportování a využívání volného času

Začíná advent - 2007, finanční spoluúčast rodičů, školy, SRPŠ
Cílová skupina: Žáci školy a vánoční tradice při víkendu ve škole

 

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout