" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Herbenova
Ředitelství školy mapa
nábř. Komenského
Mateřská škola mapa
Mládežnická
Mateřská škola mapa
Růžičkova
Individuální pracoviště mapa

Aktuální zprávy

Seznam uchazečů přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

naleznete na úřední desce, nebo na odkaze  zde.

Oznámení výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ naleznete na úřední desce, nebo na odkaze zde.

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 podrobnosti naleznete zde.

Informace k obnovení provozu ZŠ a ZŠS naleznete zde.

Informace k obnovení provozu MŠ naleznete zde.

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZŠ A ZŠS PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 naleznete na odkaze zde.

Prezentace naší školy zde.

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

  • - dětí v mateřské škole
  • - žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona

Z tohoto krizového opatření vyplývá, že od pondělí 1. 3. 2021 budou uzavřeny:

  • obě pracoviště mateřské školy
  • základní škola i základní škola speciální
  • školní družina
  • školní klub
  • jídelny - výdejny na všech pracovištích

 

Distanční výuka je povinná pro:

  • - předškoláky a děti s odkladem povinné školní docházky
  • - žáky základní školy a základní školy speciální

Rodiče budou prostřednictvím e-mailu informováni třídními učitelkami o organizaci povinné distanční výuky a o termínu, kdy si budou moci vyzvednout výukové materiály.

Obnovení prezenční výuky bude včas oznámeno podle vývoje epidemiologické situace a informací z MŠMT.

 

Úřední hodiny pro vyřízení nezbytných záležitostí:

Pondělí - pátek    8,00 – 11,00 hodin

Termíny jednání je nutno si domluvit telefonicky nebo elektronicky předem (viz sekce „Kontakty“).

Vstup cizích osob včetně zákonných zástupců dětí a žáků do budov naší školy je povolen pouze do vymezených prostor, a to s respirátorem, v doprovodu pracovníka školy za důsledného dodržení hygienických a epidemiologických podmínek.

 

Mgr. Alice Magdonová, řed. školy