" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Herbenova
Ředitelství školy mapa
nábř. Komenského
Mateřská škola mapa
Mládežnická
Mateřská škola mapa
Růžičkova
Individuální pracoviště mapa

Aktuální zprávy

Vyhlášení ředitelského volna 27. 11. 2023 

Vážení rodiče,

ředitelství školy tímto oznamuje úplné přerušení provozu mateřské školy, základní školy, školní družiny a školních výdejen dne 27. 11. 2023 z důvodu připojení se všech pedagogických i nepedagogických pracovníků organizace k jednodenní výstražné stávce vyhlášené ČMOS.

Organizace není za těchto podmínek schopna zajistit řádný provoz ani na jednom z pracovišť, proto je vyhlášeno pro děti    a žáky na tento den ředitelské volno.

Důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání, a tím i snižování jeho kvality.

Úplné znění důvodů vyhlášení jednodenní výstražné stávky zde.

 

Děkujeme za pochopení a věříme, že školství podpoříte.

 

Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 

 

 

Slavnostní zahájení školního roku 2023/ 2024

Vážení rodiče, milí žáci,

zahájení nového školního roku proběhne dne 4. 9. 2023 v 8.20 h na hřišti v areálu základní školy, v případě nepříznivého počasí ve cvičebně, pavilon A.

Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 

Informativní schůzky mateřské školy

Ředitelství Mateřské školy a základní školy Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace, oznamuje termín informativní schůzky pro rodiče na jednotlivých pracovištích mateřské školy podle následujícího rozpisu:

Mládežnická 3330/3, Břeclav (u Gumotexu, naproti BORSu) - středa 30. 8. 2023 v 15.00 hod.  

nábř. Komenského 2014/10 (budova u zastávky Poliklinika)středa 30. 8. 2023 v 15.00 hod.   

Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 

 


Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023-2024

naleznete na úřední desce, nebo na odkaze zde.

 

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání ve školním roce 2023-2024

naleznete na úřední desce, nebo na odkaze zde.

 

 

Informace o zápisu do prvního ročníku MŠ,

naleznete na úřední desce,

nebo na odkaze zde.

 

DOD 2023 
 pf2023

 

Slavnostní zahájení školního roku 2022/ 2023

Vážení rodiče, milí žáci,

zahájení nového školního roku proběhne dne 1. 9. 2022 v 8.20 h na hřišti v areálu základní školy, v případě nepříznivého počasí ve cvičebně, pavilon A. 

Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 

Informativní schůzky mateřské školy

Ředitelství Mateřské školy a základní školy Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace, oznamuje termín informativní schůzky pro rodiče na jednotlivých pracovištích mateřské školy podle následujícího rozpisu:

Mládežnická 3330/3, Břeclav (u Gumotexu, naproti BORSu) - úterý 30. 8. 2022 v 15.00 hod.  

nábř. Komenského 2014/10 (budova u zastávky Poliklinika)úterý 30. 8. 2022 v 15.00 hod.   

Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání

          Čtvrtek 12. 5. 2022 od 14 - 17 hodin

na pracovištích:

Břeclav, Komenského nábř. 10 - MŠ pro děti s vadami řeči

Břeclav, Mládežnická 3 - MŠ pro děti s autismem, mentálním postižením a souběžným postižením více vadami

Více informací získáte na odkaze zde.

   

Zápis dětí do 1. ročníku

KDY: 6. 4. 2022 od 14.00 – 17.00 hodin

KDE : Ředitelství školy, Herbenova 2969/4, 690 03 Břeclav

Podrobnější informace naleznete na odkaze zde.

 

 

DOD22

 

 

 

 

PF2022

 

Zahájení nového školního roku 2021/ 2022

Zahájení nového školního roku proběhne dne 1. 9. 2021 v jednotlivých třídách po prvním preventivním screeningovém testování v tělocvičně dle následujícího rozpisu:

Začátek testování

Třídy

Zahájení ve třídě

8,00

ZŠ II, ZŠS II

8,30

8,20

ZŠ I, ZŠS III, ZŠS IV

8,45

8,40

ZŠS I, ZŠS V

9,10

9,00

ZŠ III, ZŠ IV

9,30

8,20

ZŠS VI - Růžičkova

8,45

 

Testování a pravidla nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021

Ve škole proběhne další preventivní screeningové testování žáků v termínech 6. září a 9. září 2021.

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce před vstupem žáka do budovy školy.

Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa a předložením potvrzení o negativním výsledku.

V případě pozitivního testu, platí i nadále pravidla pro pozitivní testy.

Každá osoba (děti, žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (respirátor).

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení).

Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení (neplatí, pokud se na žáka/žákyni vztahuje výjimka).

Děkuji zákonným zástupcům za pochopení a respektování nastavených pravidel. 

 

Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 

Informativní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku základní školy

Ředitelství Mateřské školy a základní školy Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace, oznamuje, že informativní schůzka pro rodiče nastupujících prvňáčků se uskuteční dne 30. 8. 2021 v 15.00 hod. v budově ředitelství školy Herbenova 4, vchod C.

Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 

Informativní schůzky mateřské školy

Ředitelství Mateřské školy a základní školy Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace, oznamuje termín informativní schůzky pro rodiče na jednotlivých pracovištích mateřské školy podle následujícího rozpisu:

Mládežnická 3330/3, Břeclav (u Gumotexu, naproti BORSu) - pondělí 30. 8. 2021 v 15.00 hod.  

nábř. Komenského 2014/10 (budova u zastávky Poliklinika) - pondělí 30. 8. 2021 v 15.00 hod.

    

Mgr. Alice Magdonová, ředitelka školy

 

 

Seznam uchazečů přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 naleznete na úřední desce, nebo na odkaze  zde.

Oznámení výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ naleznete na úřední desce, nebo na odkaze zde.

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 podrobnosti naleznete zde.

Informace k obnovení provozu ZŠ a ZŠS naleznete zde.

Informace k obnovení provozu MŠ naleznete zde.

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZŠ A ZŠS PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 naleznete na odkaze zde.

Prezentace naší školy zde.

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

  • - dětí v mateřské škole
  • - žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona

Z tohoto krizového opatření vyplývá, že od pondělí 1. 3. 2021 budou uzavřeny:

  • obě pracoviště mateřské školy
  • základní škola i základní škola speciální
  • školní družina
  • školní klub
  • jídelny - výdejny na všech pracovištích

 

Distanční výuka je povinná pro:

  • - předškoláky a děti s odkladem povinné školní docházky
  • - žáky základní školy a základní školy speciální

Rodiče budou prostřednictvím e-mailu informováni třídními učitelkami o organizaci povinné distanční výuky a o termínu, kdy si budou moci vyzvednout výukové materiály.

Obnovení prezenční výuky bude včas oznámeno podle vývoje epidemiologické situace a informací z MŠMT.

 

Úřední hodiny pro vyřízení nezbytných záležitostí:

Pondělí - pátek    8,00 – 11,00 hodin

Termíny jednání je nutno si domluvit telefonicky nebo elektronicky předem (viz sekce „Kontakty“).

Vstup cizích osob včetně zákonných zástupců dětí a žáků do budov naší školy je povolen pouze do vymezených prostor, a to s respirátorem, v doprovodu pracovníka školy za důsledného dodržení hygienických a epidemiologických podmínek.

 

Mgr. Alice Magdonová, řed. školy

 

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout