" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Aktivity Herbenova

Modrá je dobrá...

     V pátek 21. června se děti ze třídy ZŠ IV vydaly na školní výlet do Modré, kde je sladkovodní a botanická expozice Živá voda. Žáci se seznámili se životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy, rostlinami typickými pro povodí řeky Moravy. Při procházce zahradou obdivovali bohatou zeleň, léčivé byliny a přírodní koupaliště, v němž si mohli svlažit tělo. V hlavní budově je instalovaná výstava fotografií, vodních ptáků a makety ryb. Ve dvou podzemních patrech si mohly děti prohlédnout svět pod hladinou. Kolem našich hlav ladně proplouvaly různé druhy ryb - kapři, sumci, plotice, okouni jeseteři, štiky a největší sladkovodní ryby na světě - vyzy velké. V jednom akváriu právě natáčel potapěč sumce albína, který jakoby tančil s jiným sumcem. V areálu je i tzv. Stezka praturů. Z vyvýšené lávky jsme pozorovali pratury, kteří žijí v ohradě spolu s husami velkými a ve voliérách ubytovaným výrem velkým a sokolem.  V sousedství Živé vody je Archeoskanzen - opevněné sídliště z doby Velké Moravy s obydlími, dílnami a hospodářskými budovami. Na závěr jsme ještě navštívili Velehrad, poutní místo zasvěcené svatému Cyrilovi a svatému Metodějovi. Děti obdivovaly nádherné místo a kostel. Pak už nás jenom čekala cesta zpět. Přálo nám počasí a také místo výletu se nám podařilo vybrat skvěle. 

Výlet ZŠ III a ZŠ IV

Výlet ZŠ III a ZŠ IV

Poslední červnové dny si ve škole všichni užíváme. I když zábavné učení a různé hry do výuky zařazují pedagogové celoročně, právě v tomto období jsou častější, a tím je pro všechny přítomné vyučování příjemnější. V tomto období se děti těší nejen na vysvědčení a nadcházející prázdniny, ale také na školní výlety. Žáci ZŠ III a ZŠ IV se na svůj výlet do nedalekého Hodonína vydali ve čtvrtek 20. června. Prvním překvapením, hned po příjezdu na hodonínské nádraží, byl veřejnosti přístupný legionářský vlak. Žáci si tak mohli prohlédnout několik zrekonstruovaných vagónů. Legiovlak se skládá například z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového či obrněného a mnoha dalších. V těchto vozech viděli originální vybavení i exponáty. Další zastávkou byl Dům přírody, kde se žáci dozvěděli spoustu zajímavostí o fauně i flóře oblasti Hodonínské Dúbravy. Nejprve zhlédli krátký, ale velice zajímavý a poučný film o tomto prostředí, pak se vydali na prohlídku, kde byly různé atrakce v podobě exponátů, dřevěného pexesa, interaktivních kvízů nebo videí. Dětem se hlavně líbilo focení před multiobrazovkou, kde si mohly samy vybrat pozadí. Dále jsme se přesunuli do zoologické zahrady. I zde děti měly možnost si prohlédnout spoustu zvířat. Tradičně se nejvíce líbil pavilon opic, ale mnoho radosti způsobily také ovečky a kozy. Ty byly velice přítulné a žáci si je mohli pohladit. Co dodat? Výlet se nám vydařil!

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Bilance

Milí návštěvníci našich webových stránek. Děkujeme vám za váš zájem, čtení článků o různých aktivitách a návštěvy fotogalerie, do které jsme po celý školní rok ukládali fotodokumentaci z našich aktivit. Tak jste se stávali malou součástí života školy, protože jste se díky obrázkům a psaným textům dozvídali o veškerém dění v naší škole, v jejích prostorách interiérových i exteriérových, ke kterým nepatří pouze zahrada a dvůr obklopující budovu, ale také různá prostředí zážitkových akcí konaných mimo školu. Ke konci školního roku vám ale chceme připomenout, že hlavním úkolem školství je žáky vzdělávat, což jsme každodenně činili. Ve výchovně-vzdělávacích hodinách se činili i žáci a činili se podle školního vzdělávacího programu, do kterého byli zařazeni. Školní rok 2023/2024 pomalu spěje k prázdninách, avšak my i vy si můžeme opět ve fotogalerii připomenout, jak to šlo ve třídách při vyučování.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Den s Policií ČR

Návštěva pana poručíka Měchury ve škole je už tradičně vítaným zpestřením výuky. Tentokrát naše žáky překvapil. Nekonala se přednáška na téma bezpečnosti o prázdninách, ale akční dopoledne. Kvůli dešti probíhaly všechny aktivity v tělocvičně, ale to nikomu nevadilo. Po cvičebně byly rozmístěny kouty s různým zaměřením. Ve sportoví části děti boxovaly, klikovaly a dřepovaly. Zjistily, jak jsou na tom s kondicí. V jiném rohu trénovali žáci paměť. Měli si zapamatovat co nejvíce součástí policistovy výbavy. Neprůstřelnou vestu a štít si mohli zkusit na vlastním těle. Všechny překvapilo, jak jsou těžké. A nejzajímavější část je nadchla. Děti si nasazovaly brýle, které navodily stav únavy, opilosti, či požití halucinogenů a drog. Potom se vydávaly na procházku mezi kužely. Cesta to byla náročná, kužely padaly jako přezrálé hrušky. Pan Měchura s sebou měl i policejní pouta, proto si někteří vyzkoušeli, jak se asi cití zadržená osoba s "klepety" na rukou. Na závěr dopoledne se počasí umoudřilo, a proto s nadšením všichni vyběhli ven, aby si mohli nasednout do policejního auta a spustit houkačku. Den s policií všechny nadchnul, děkujeme panu poručíkovi Měchurovi za ochotu a čas,který nám věnoval.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

POODM 2024

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska bylo organizátorem 50. ročníku výtvarné, literární a digitálně - technologické soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže", která má již dlouholetou tradici. Jejím cílem je zajistit větší osvětu mezi dětmi a mládeží v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva před mimořádnými událostmi a skládá se ze tří částí – literární, výtvarné a části  zpracované za pomoci digitální technologie. Letošní jednotné téma bylo „Bezpečný dům" a výtvarné části se zúčastnili i zástupci naší školy. Čtyři z nich Julie, Adriana, Boris a Pavel byli v okresním kole velmi úspěšní a obsadili v kategoriích K1 a K2 první a třetí místa, za která byli odměněni diplomy a věcnými cenami. Velkým překvapením byla pro nás dvě první a jedno třetí místo v kole krajském a z Velkých Němčic, kde vyhlášení vítězů probíhalo,  jsme si odvezli také tři zlaté poháry a diplomy. Potěšilo nás i připravené občerstvení a menší kulturní program, který se svými žáky nacvičila místní základní škola.  S napětím teď budeme očekávat, jak dopadne vyhodnocení kola  celostátního, ve kterém jsme již v minulých letech také zabodovali.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Návštěva knihovny

Blíží se prázdniny a opakování je matka moudrosti. Proto se třídy ZŠS IV a ZŠ II vydaly na návštěvu knihovny ve Staré Břeclavi. Pro děti byla připravena beseda s názvem „Bezpečnost o prázdninách“.

Milá paní knihovnice si připravila příběh o koloběžce Péti Zvonka. Děti bedlivě poslouchaly a odpovídaly na otázky týkající se příběhu. Následovalo poznávání značek a důležitých telefonních čísel. Byla krásně znázorněna s pouty, rybníkem či vozíčkem, pro lepší zapamatování.  Na otázky, které telefonní číslo zavolají, odpovídali bez sebemenší nápovědy. Všechny děti na tabuli přiřadily obrázky s dopravními prostředky, kam patří zda do vzduchu, vody, na koleje nebo cestu. Vyzkoušeli si dopravní sudoku. Vyřešili tajenku pomocí stínů dopravních prostředků. Museli správně odpovědět na otázky. Byli moc šikovné, vyzkoušeli si práci Blue Boty. Při loučení dostali lízátko a oplatkem na cestu. Děkujeme moc za krásný program a těšíme se na další návštěvu po prázdninách.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout