" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Den Země

I když si v této době nemůžeme dopřát bezstarostný celodenní pobyt v přírodě, spojený s jejím úklidem, u nás na Herbence jsme se opět celý týden zabývali ekologickou problematikou. Již tradičně se všichni v rámci oslav Dne Země věnovali tématům jako jsou ochrana přírody, co planetě Zemi škodí a jak můžeme pomoci my - jednotlivci, třídění odpadu a jeho recyklace apod. Ekologie se prolínala téměř všemi předměty, ale děti nebyly zahrnuty pouze informacemi od svých učitelek. Užily si i zábavné formy učení prostřednictvím videí, kvízů a různých her i výtvarných činností. A protože nám docela přálo i počasí, své aktivity jsme završili i vycházkou do jarní přírody.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Nakupujeme ve škole

V posledních letech se v hodinách matematiky objevuje téma finanční gramotnost u dětí. Co to vlastně je? Jednoduše řečeno - správné hospodaření s penězi. Už děti v první třídě dostávají do rukou peníze a nakupují. V naší první  třídě jsme si vystavili pult se zbožím, s cukrovinami, hračkami, nápoji, ovocem  a zeleninou. Nadepsali jsme si cenovky, připravili nákupní košík a peněženku s hracími penězi. A nákupy mohly začít. Děti se střídaly ve funkcích prodavače, nakupujícího, společně počítaly útratu a platily. A koukali byste, jak jim to šlo. Při nákupech si žáci procvičili matematiku, slovní zásobu, vhodné chování k sobě navzájem. A teď už hurá do opravdového obchodu se skutečnými penězi.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

S negativním testem do školy

Po několika týdnech výuky distančním způsobem jsme v pondělí 12. dubna nastoupili do školy. Nastoupili, ale do výuky nepřišli všichni žáci, protože někteří zákonní zástupci odmítli pro své děti testování, jehož negativní výsledek je podmínkou vstupu do vyučování. Odmítnutí nebylo mnoho, většina přišla. Buď se dostavili žáci sami, aby se mohli otestovat a pokračovat v prezenční výuce, nebo je doprovázeli zákonní zástupci a s testováním jim pomohli. Ačkoliv jsme se tak trošku obávali, jak to půjde, díky všem zúčastněným a dobré organizaci postupů, mělo testování hladký průběh jak v pondělí, tak i ve čtvrtek, kdy se první vlna zopakovala. Tímto se nastavila pravidelná realizace provádění testů, která bude i nadále pokračovat ve stejných určených dnech a časech pro jednotlivé skupiny. Poděkování si zaslouží zákonní zástupci, kteří časový harmonogram respektují a dodržují, a také ti, kteří svým dětem u testování asistují. Děkujeme i žákům samovyšetřovatelům a v neposlední řadě testování přítomným pedagogickým pracovníkům, obzvlášť p. Jurasové a p. Trepáčové za hladký průběh založený na jejich přístupu, vysvětlování a spolupráci.

Jsme doma

Od začátku března jsme doma, ale pracujeme. Pracujeme my učitelé, pracují naši žáci a pracují s nimi i jejich zákonní zástupci, kteří svým dětem pomáhají při výuce distančním způsobem. Situace není jednoduchá pro žádnou skupinu jmenovaných, ale je potřeba říci, že někde se práci daří lépe, někde hůře, ale všichni mají stejnou možnost spolu konzultovat návody, postupy, probírání nového i opakování starého učiva. Třídní učitelky řídí žáky svých tříd, kontrolují rozsah zadávaných úkolů a spolupracují se svými kolegy z řad učitelů i pedagogických asistentů, kteří jsou neomezeně zahrnuti do příprav pracovních listů, tisku, předávání úkolů a konzultací podle přiřazení do jednotlivých tříd a potřeby spolupráce. Některé paní asistentky také vyučují své děti, které jsou žáky naší školy. Tímto článečkem chci za vedení školy poděkovat všem, kteří se podílí na pedagogickém procesu za přístup, pracovitost, zvládání, komunikaci a projevovanou empatii.
Psané slovo dokládám výkresy, které sám namaloval a zaslal paní učitelce Honzík Šperl z 9. ročníku ZŠ. Jeho obrázky nás mohou inspiroval k tomu, abychom si uvědomovali, že i v tmavé době existuje růžový svět.

 IMG 20210316 174649  IMG 20210316 174659

Sněhuláci

Letošní paní Zima je co se týká sněhové nadílky docela štědrá. Sněhu je více než v minulých letech a je jen na nás, zda to s dětmi využijeme.  A světe, div se. Zimních bílých radovánek jsme si s žáky první třídy opravdu užili. Stačilo jen teplé oblečení, rukavice a hurá ven. Děti stavěly  sněhuláky, hradby, koulovaly se. Tváře jim zrudly zimou, ale radost to převážila.  Teď už se těšíme na jaro.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Dopravní prostředky mezi námi

Všichni žáci ze třídy ZŠSIII jsou do školy přiváženi svými zákonnými zástupci. Někteří z nich využívají dopravu autobusy, jiní jsou dopravováni auty. Paní učitelka s paní asistentkou chtěly přiblížit všem žákům různé a možné způsoby přesunů z místa na místo, a proto si o dopravních prostředcích s dětmi povídaly a povídání doplnily krásnými ukázkovými modely aut, vlaků, letadel. Žáky nejvíce zaujalo hasičské auto a sanitka. Po důkladném procvičení komunikačních schopností na téma dopravní prostředky přišlo na řadu grafomotorické cvičení, následovalo zvládnutí úkolů pracovních listů, párování obrázků a práce s omalovánkami, která také měla stejné zaměření. Ke vší činnosti byly využívány prvky strukturované výuky naplněné prací s barvami a úkoly rozvíjejícími rozumové a smyslové schopnosti. Nejtěžším prvkem byla výroba papírového auta, ale i tato aktivita byla všemi a za pomoci pedagogických pracovnic úspěšně zvládnuta.
Pro uvolnění situace a odpočinek byla zhlédnuta na interaktivní tabuli pohádka, která všechny malé diváky zaujala, a u které si vydechli a připravili se na vycházku spojenou s poznáváním dopravních prostředků na silnici.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.