" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

autity hlavicka

 

Projekt ESF - OP VK „Povídejme si" – nácvik a rozvoj komunikačních dovedností dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Realizace projektu byla zahájena v dubnu 2012. Projekt jsme realizovali po dobu více než dvou let a v červnu 2014 byl ukončen. Hodnotíme-li dosažené výsledky, pak byl projekt mimořádně úspěšný. Stačí porovnat naše předpokládané výstupy s těmi, kterých jsme dosáhli:

 • Do vzdělávání učitelů v oblasti nových postupů v logopedické péči jsme předpokládali zapojení 30 osob. Celkem jsme však do odborného dalšího vzdělávání zapojili 72 osob.
 • Podařilo se nám totiž pro většinu kurzů získat lektory, kteří byli ochotni za námi přijet a proškolit všechny zájemce o přednášenou problematiku.
 • Úspěchem je rovněž to, že se do vzdělávání podařilo zapojit i rodiče žáků, kteří se školili spolu s námi. Bylo jich celkem 17.
 • Doplnili jsme si nejnovější metodické postupy doporučované při dysláliích, opožděném vývoji řeči, afázii a dysfatických poruchách, orofaciální stimulaci, metodou nápravy řečových poruch podle Elkonina, získali jsme nové poznatky ve výuce alternativních komunikačních metod.
 • Na základě doporučení odborníků jsme školní pracoviště doplnili potřebnými pomůckami, nově využíváme i interaktivní tabule a aplikace pro rozvoj komunikace na iPadech.
 • Ve znalostech a zkušenostech jsme se posunuli o notný kus dopředu, a to je moc dobře. Dobře je i to, že při své práci spolupracujeme i s rodiči, s nimiž díky jejich proškolení nacházíme mnohem lépe společnou řeč.
 • Pustili jsme se i do vlastní tvorby logopedických pomůcek a výukových aplikací, které jsme schopni "šít na tělo" podle potřeb našich žáků. Byly vytvořeny dvě sady výukových materiálů, jedna v podobě manipulačních pomůcek pro žáky a jedna ve formě digitálních materiálů. Jsou využívány především v logopedické výuce, ale nejen tam. Svoje místo si našly i při smyslovém a rozumovém rozvoji žáků s těžšími formami mentálního postižení.
 • Projekt by však nemohl být účinný, kdyby nepomáhal především dětem a žákům.
  Naší logopedickou individuální výukou prošlo za dva školní roky celkem 113 dětí v devíti skupinách vedených zkušenými logopedkami. Z nich 33 byly děti integrované v běžných mateřských školách a 55 předškolních dětí ze tříd mateřských škol speciálních. Ze všeho našeho úsilí je však nejcennější to, že 27 z těchto dětí zvládlo úspěšně požadavky na zařazení do běžných základních škol. 
  A to byl i při tvorbě naší žádosti o dotaci z Evropského sociálního fondu také důvod, proč jsme se do rozvoje komunikačních dovedností dětí se speciálními vzdělávacími potřebami pouštěli.
  Intenzivní nápravou řečových poruch a rozvojem komunikačních dovedností jsme i my přispěli k tomu, že tyto děti mohou být vzdělávány spolu s dětmi zdravými a že mají předpoklady k tomu, aby běžné základní vzdělávání byly schopny zvládnout.

 

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout