" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

autity hlavicka


Projekt ESF - OP VK „Autitřídy v Břeclavi“

 

Projekt dotovaný z Operačního programu Vzdělání pro konkurence schopnost
po roce a půl od svého zahájení

 

S realizací škola začala 1. března 2009.

Cílem všech aktivit, které v projektu zajišťovala, bylo připravit prostředí a vybavení pro potřeby dětí s poruchami autistického spektra, a učitele vybavit potřebnými znalostmi a dovednostmi, s nimiž budou vzdělávání těchto dětí realizovat.

Ve školním roce 2008/09 fungovala v projektu jedna speciální třída se šesti dětmi předškolního věku. Pracovaly v ní třídní učitelka, druhý speciální pedagog a asistent učitelky.

Třídní učitelka vytváří třídní vzdělávací program a edukační plány pro každé dítě. Zajišťuje individuální výuku a rozvoj dětí v souladu se vzdělávacím programem.

Druhý pedagog se zaměřuje především na oblast rozvoje komunikačních dovedností, případně nácvik náhradní komunikace dětí a jejich sociální začleňování – tzv. sociální trénink.

Ve školním roce 2009/10 plnily cíle projektu již dvě třídy – jedna předškolní se šesti dětmi a jedna školní se sedmi dětmi.

Ve třídách opět pracovaly učitelka, asistentka a druhý pedagog.

Ve školním roce 2010/11 jsou v provozu opět dvě speciální třídy pro děti s PAS. V předškolní je celkem sedm dětí, ve školní pět dětí. Další dvě děti s poruchou autistického spektra jsou od letoška integrovány do běžných tříd základní školy a asistenta učitele mají pro své potřeby jen v situacích, kdy se bez něj neobejdou.

Autitřídy ve svém prostředí doposud zajistily vzdělávání celkem čtrnácti dětem, dvěma děvčatům a dvanácti chlapcům.

Do práce s dětmi je zapojeno celkem osm pracovníků. Odbornými znalostmi v rámci dalšího vzdělávání bylo doposud vybaveno ve čtyřech kurzech celkem dvacet pracovníků naší školy.

Pro předškolní třídu máme již zpracován a pracujeme podle vzdělávacího programu upraveného právě pro potřeby autistických dětí.

V současnosti pracujeme na úpravě školního vzdělávacího programu. 
Přínos projektu vidíme ve všech oblastech, které jsme si stanovili jako cílové.

Projekt pomohl školu vybavit, pedagogům umožnil odborné vzdělávání a rozložení aktivit do časového plánu přineslo i plynulou možnost pracovat na potřebných vzdělávacích programech a učebních pomůckách.

Pro rodiče zpracováváme i video dokumentaci průběhu a pokroků ve vzdělávacích schopnostech jejich dětí.

Kromě toho, že jsme získali zkušenosti, jak s dětmi, které trpí poruchami autistického spektra, vůbec pracovat, se škola stává i místem, na které se obracejí se žádostí o pomoc i rodiče dětí žijících mimo břeclavský region.

Mimo krajské město Brno má i břeclavský region díky pomoci prostředků Evropské unie své speciální zařízení, které je schopno poskytovat kvalitní a odborné vzdělávací služby dětem, které některou z poruch autistického spektra trpí.

 

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout