" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Ředitelka Mateřské školy a základní školy Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace, na základě ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje výši úplaty a způsob úhrady za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ, možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

 1. Výše poplatku za předškolní vzdělávání v mateřské škole ve školním roce 2022/2023
      je stanovena – celodenní provoz -   500 Kč za měsíc na 1 dítě
                                polodenní provoz –  333 Kč za měsíc na 1 dítě

 2. Podle § 123, odst. 2 se vzdělávání v MŠ poskytuje bezúplatně od počátku školního roku,
      který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku
  , a děti, kterým byl povolen

      odklad  povinné školní docházky.

 3. Snížená částka úplaty za dítě v mateřské škole
  a) Snížení výše poplatku za předškolní vzdělávání je na základě žádosti zákonného zástupce možné u dítěte, které mateřskou školu po celý měsíc z důvodu nemoci  vůbec nenavštěvovalo. V tomto případě se snižuje měsíční poplatek na polovinu, tedy 250 Kč.
  b) V případě přerušení provozu mateřské školy delší než 5 pracovních dní, bude úplata za předškolní vzdělávání v tomto období       přiměřeně  snížena podle počtu dní s přerušeným provozem (§ 6, odst. 5, vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění), a to vždy podle aktuálního měsíce.

  4. Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, dále      osoba, která má dítě v pěstounské péči a zákonný zástupce, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči dle § 12 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

O osvobození od poplatků v těchto případech rodiče žádají ředitelku školy.
K žádosti je nutno přiložit rozhodnutí Městského úřadu o přiznání příspěvku.

Poplatky je nutno uhradit do 15. dne stávajícího měsíce.

 V Břeclavi 29. 6. 2022                                                                                Mgr. Alice Magdonová
                                                                                   ředitelka školy

 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci spojené s šířením nákazy COVID-19 a s tím souvisejícím přerušením provozu mateřské školy, bude úplata za předškolní vzdělávání v tomto období přiměřeně snížena podle počtu dní s přerušeným provozem (§ 6, odst. 5, vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění), a to vždy podle aktuálního měsíce.

V březnu byla MŠ otevřena 11 vyučovacích dnů, za které Vám bude účtována poměrná část měsíčního školného ve výši 250 Kč.
Duben bude účtován obdobným způsobem. V případě, že by přerušení provozu trvalo déle, budeme Vás o případných změnách informovat.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem hlavně pevné zdraví. 

Stanovení výše úplaty za vzdělávání v měsíci březnu 2020 najdete zde.
Stanovení výše úplaty za vzdělávání za měsíc duben 2020 najdete zde.
Stanovení výše úplaty za vzdělávání za měsíc květen 2020 najdete zde.

 

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020

 

Ředitelka Mateřské školy a základní školy Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace, na základě ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje výši úplaty a způsob úhrady za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ, možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

 1. Výše poplatku za předškolní vzdělávání v mateřské škole ve školním roce 2019/2020
      je stanovena – celodenní provoz - 500 Kč za měsíc na 1 dítě
                              polodenní provoz –  333 Kč za měsíc na 1 dítě

 2. Podle § 123, odst. 2 se vzdělávání v MŠ poskytuje bezúplatně od počátku školního roku,
      který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku
  , a děti, kterým byl povolen
      odklad  povinné školní docházky.

 3. Snížená částka úplaty za dítě v mateřské škole
      - snížení výše poplatků za předškolní vzdělávání je možné u dítěte, které mateřskou
      školu z důvodu nemoci po celý měsíc z důvodu nemoci vůbec nenavštěvovalo.
      V tomto případě se snižuje měsíční poplatek na polovinu, tedy 250 Kč.

 4. Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku
      pomoci v hmotné nouzi, dále osoba, která má dítě v pěstounské péči a zákonný
      zástupce, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči dle § 12 zákona č. 108/2006 Sb.
      o sociálních službách.

O osvobození od poplatků v těchto případech rodiče žádají ředitelku školy.
K žádosti je nutno přiložit rozhodnutí Městského úřadu o přiznání příspěvku.

Poplatky je nutno uhradit do 15. dne stávajícího měsíce.

 

 V Břeclavi 25. 6. 2019 Mgr. Alice Magdonová
     ředitelka školy
Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout