" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Zdravý životní styl

V průběhu ledna a února se žáci osmého ročníku v předmětu Výchova ke zdraví mimo jiné seznamovali také se zdravým životním stylem. V těchto hodinách si povídali o zdravé výživě, skladbě jídelníčku, o vlivu stravy na zdraví, a také o významu pohybu pro člověka. Toto téma jsme zakončili návštěvou břeclavské pobočky firmy Svět zdraví, která se problematikou zdravého životního stylu zabývá. Přijaly nás dvě velmi příjemné dámy, specialistka v oboru zdravé výživy, paní Miroslava Vránová a asistentka, paní Michaela Nejedlíková. Pro děti měly nachystané nápoje a po vzájemném přivítání jim paní Vránová vysvětlila, jaké služby Svět zdraví poskytuje, jak je důležité dodržovat zásady zdravého stravování a hýbat se, zodpověděla i na jejich otázky. Kdo se chtěl dozvědět podrobnosti o svém těle, mohl se nechat zvážit a poznat, jak je na tom s tuky, svaly, vodou a jak na sobě dál pracovat. Nakonec děti dostaly plakátky o zdravé výživě a dárkové balíčky. Velmi děkujeme za umožnění návštěvy a dárky. Ze Světa zdraví se žáci přesunuli do H-fitness, kde si prohlédli prostředí posilovny, seznámili se s posilovacími stroji a s tím, jak to ve fitku chodí. I manželům Hermanovým děkujeme za možnost navštívit fit centrum. Doufám, že zdravý životní styl budou naši žáci dodržovat.

Fotografie z této akce najdete ve fotogalerii nebo zde.