" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Vánoční zpívání

Adventní čas, který se pomalu blíží ke svému vyvrcholení, nám připomněl, že je čas potěšit naše nejstarší obyvatele města Břeclavi. A tak se žáci základní školy prvního stupně rozhodli vystoupit se svým vánočním programem v Domově důchodců ve Staré Břeclavi Na Pěšině. Celkem osm dětí z druhého, třetího a čtvrtého ročníku zarecitovalo básně s vánoční tématikou a zazpívalo koledy a písně za doprovodu kytary, rolniček a ozvučných dřívek. Celý kulturní program nacvičili s dětmi paní učitelka Mgr. Jaromíra Blažková a pan asistent Miroslav Juračka, který se postaral o hudební doprovod. Během  vystoupení rozdaly děti druhého stupně všem starším spoluobčanům vánoční přáníčka a drobné dárečky, které vyráběly pod vedením p.uč. Mgr. Klimové.
Některé babičky i dědečkové si zazpívali s dětmi a sem tam ukápla i nějaká ta slzička. Děti byly odměněny velkým potleskem a sladkou odměnou.
Doufáme, že zpívání u seniorů se v období Vánoc stane pravidelnou akcí naší školy.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.