" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Vánoce přicházejí

a i letos jsme předvánoční čas ukončili spolu s rodiči i prarodiči při besídce. Všichni žáci základní školy speciální a třídy AT se na svá vystoupení připravovali s velkou pílí a dnešního dopoledne se nemohli dočkat. Přišli s říkadly o zimě, o Vánocích i vánočních tradicích. Nechyběla ani společná zpívání vánočních písní či koled a doprovod na rytmické nástroje. Bylo velmi milé, když každý žák či žákyňka mezi hosty svého blízkého našli. Rodičům, prarodičům i dalším hostům patří za jejich přítomnost velké poděkování. Poděkování náleží i dětem a organizátorům letošní besídky. Všem přeji příjemné prožití Vánočních svátků a všechno dobré v nadcházejícím roce.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.