" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Jsme doma

Od začátku března jsme doma, ale pracujeme. Pracujeme my učitelé, pracují naši žáci a pracují s nimi i jejich zákonní zástupci, kteří svým dětem pomáhají při výuce distančním způsobem. Situace není jednoduchá pro žádnou skupinu jmenovaných, ale je potřeba říci, že někde se práci daří lépe, někde hůře, ale všichni mají stejnou možnost spolu konzultovat návody, postupy, probírání nového i opakování starého učiva. Třídní učitelky řídí žáky svých tříd, kontrolují rozsah zadávaných úkolů a spolupracují se svými kolegy z řad učitelů i pedagogických asistentů, kteří jsou neomezeně zahrnuti do příprav pracovních listů, tisku, předávání úkolů a konzultací podle přiřazení do jednotlivých tříd a potřeby spolupráce. Některé paní asistentky také vyučují své děti, které jsou žáky naší školy. Tímto článečkem chci za vedení školy poděkovat všem, kteří se podílí na pedagogickém procesu za přístup, pracovitost, zvládání, komunikaci a projevovanou empatii.
Psané slovo dokládám výkresy, které sám namaloval a zaslal paní učitelce Honzík Šperl z 9. ročníku ZŠ. Jeho obrázky nás mohou inspiroval k tomu, abychom si uvědomovali, že i v tmavé době existuje růžový svět.

 IMG 20210316 174649  IMG 20210316 174659