" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Zvládli jsme to

Tak jsme to zvládli. Zvládli jsme celý školní rok, který pro nás nebyl vůbec jednoduchý. Zvládli jsme distanční výuku. Zvládli jsme učení v rouškách a respirátorech. Zvládli jsme testování. Zvládli jsme žáky naučit vše, co jsme měli v plánech. Žáci zvládli vše, co jsme po nich chtěli. Zvládli jsme společně zakončit školní rok 2020 - 2021 na školním hřišti, kdy paní ředitelka ocenila ty nejlepší, rozdala dárečky k narozeninám, rozloučila se s deváťáky a všem také poděkovala. Poté třídní učitelky rozdaly vysvědčení přímo na místě, nebo jiné si své žáky odvedly do tříd. Někteří žáci se poslední den nedostavili, a my jsme jim vysvědčení schovali na dobu, kdy si budou moci přijít, kdy budou mít zajištěné bydlení a zase budou mít domov, které jim 24. 6. vzalo tornádo stejně jako některým pedagogickým pracovnicím. I když nebyli s námi, myslíme na ně stále. A tak, jak jsme všechno zvládli, přejeme jim, aby to také zvládli co nejlépe a co nejrychleji. I s naší pomocí.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.