" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Aktivity Mládežnická

Naše školka

O nás 

Naše mateřská škola je určena pro děti s poruchou autistického spektra (PAS) a se souběžným postižením více vadami.

Jsme odloučeným pracovištěm Mateřské školy a základní školy Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace, Herbenova 2969/4, 690 03 Břeclav.

Na základě mnohaletých zkušeností vytváříme pro děti podnětné prostředí pro vzdělávání. Pomocí všech smyslů provázíme děti světem poznávání a objevování okolního světa. V dětech podporujeme radost, jistotu a sebedůvěru.

Filozofie naší mateřské školy

Chceme-li dítěti porozumět a pomoci mu, musíme v něm vidět celistvou osobnost, individualitu, která určitým způsobem vnímá svět, prožívá ho a cítí, raduje se a zlobí se, osobnost, která se cítí být někdy i ohrožena, která potřebuje pozornost, která o něco usiluje a chce se dorozumět.

Východiskem pro naši práci je podporovat individuální rozvoj každého dítěte jako osobnosti vzácné a specifické. Chceme dětem předávat a zprostředkovat základní životní zkušenosti cestou výchovy a vzdělávání založeném na principu uspokojování individuálních potřeb.

Předškolní vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu „Cesty a cestičky“

C – cíl, cesta

E – empatie, elán

S – spoluvytváření

T – tvořivost

I – iniciativa, individuální přístup

Č – čas, činorodost

K – komunikace, kooperace, kamarádství

Y – objevování nového

FOTOGALERIE: Naše mateřská školka

 

Rámcový režim dne

Provoz: pondělí–pátek: 6,00 – 16,00 hod.

Je možné předem dohodnout individuální dobu příchodu a odchodu dítěte.

Stanovený denní režim může být přizpůsoben potřebám dětí.

6,00 - 8,00 – scházení dětí, klidné a postupné začleňování dětí do dopoledních her a činností, spontánní hry, výtvarné a pracovní činnosti     

8,00 - 8,10 – úklid hraček

8,10 - 8,30 – pohybové aktivity, rozcvička

8,30 - 8,40 – úklid, hygiena

8,40 - 9,00 – svačina

9,00 - 9,30 – výchovná činnost, didakticky zacílené činnosti individuální, skupinové, či frontální, vycházející z třídního vzdělávacího programu, hravé       a relaxační chvilky zaměřené na paměťové hry, procvičování všech smyslů, jazykovou průpravu, grafomotoriku, zpěv

9,30 - 9,50 – úklid, přesnídávka, hygiena

9,50 - 11,35 – pobyt venku-výchovná činnost a hry na školní zahradě, pohybové aktivity,pracovní a sezónní činnosti, vycházky, poznávací aktivity.      Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu, silném větru, dešti a při inverzi.

11,35-12,00 – hygiena, oběd

12,00-12,15 – příprava na odpočinek, některé děti odchází domů

12,15-13,45 – čtení pohádky, odpočinek. Po obědě cca. 80 min. odpočívají všechny děti. Ty děti, které mají rozdílnou potřebu spánku a odpočinku, se mohou zapojit do připravených řízených činností, které neruší spící děti (např. cvičení jógy pro děti).

13,45-14,15 – převlékání, hygiena, odpolední svačina  

14,15-16,00 – odpolední činnosti, odchod dětí domů, odpolední zájmové činnosti dle volby dětí, individuální práce s dětmi, dokončení práce dopoledních činností, pohybové činnosti, relaxace, v letním období pobyt venku spojený se sezónní činností

Tato organizace se může přizpůsobovat činnostem daného dne. Důležité je, aby děti byly v mateřské škole přítomny do 8,10 hod., kdy začíná společná práce s dětmi.

FOTOGALERIE: Hry, cvičení, aktivity venku

 

Školní jídelna

O skladbu jídelníčku se starají odborné pracovnice ŠJ ZŠ Kupkova Břeclav a zajišťují, aby strava byla pestrá, vyvážená a odpovídala požadavkům zdravé výživy. Každý den mají děti k dispozici nabídku ovoce a zeleniny pro doplnění jídelníčku. Po celý den mají děti přístup k tekutinám (voda, čaj, mléko).

Třídy

V naší mateřské škole jsou děti rozděleny do dvou tříd. Vzhledem k tomu, že se jedná o děti s poruchou autistického spektra (PAS) a kombinovaným postiženým, je počet dětí ve třídě snížen.

Sluníčka

Třída se nachází v přízemí budovy mateřské školy. Skládá se z herny s ložnicí. Zařízení a vybavení třídy je uzpůsobeno pro děti od tří let. Kapacita třídy je 10 dětí. Hry a činnosti jsou zaměřeny především na adaptaci, sebeobsluhu, hygienické návyky a činnosti zaměřené na pracovní, společenské a kulturní návyky.

FOTOGALERIE: Třída sluníčka

 Medvídci

Třída se nachází v přízemí budovy mateřské školy. Skládá se z herny s ložnicí. Zařízení a vybavení třídy je uzpůsobeno potřebám předškolních dětí. Kapacita třídy je 10 dětí. Vzdělávací činnosti jsou zde zaměřeny na zvyšování nároků na pozornost, soustředění a samostatnost při plnění zadaných úkolů.

FOTOGALERIE: Třída Medvídci

 

Edukačně stimulační činnosti

Snažíme se dětem maximálně usnadnit přechod do základní školy. Využíváme k tomu speciálně pedagogické a pedagogické metody, a to metodu strukturalizace, vizualizace, individuálního přístupu, motivace, přiměřenosti, postupných kroků, průběžného opakování, povzbuzování, sociálního učení, prožitkového, situačního a kooperativního učení; využíváme hry tvořivé, námětové a didaktické, pohybové aktivity, poznávací vycházky, hudební, manipulační, výtvarné a pracovní aktivity, oslavy svátků a kulturní vyžití. Z pomůcek to jsou např. strukturované karty, pracovní listy, komunikační karty, procesní schémata a řada dalších motivačních pomůcek. Klademe důraz na rozvoj komunikačních schopností a dovedností v průběhu celého dne přirozeným kontaktem s dětmi i individuální logopedickou péčí. Podporujeme různorodé formy pohybu pro zdravý vývoj dětí.

FOTOGALERIE: Ukázka pomůcek

 

Další naše aktivity

Aromaterapie

V rámci prevence respiračních onemocnění používáme 100% přírodní esenciální olej značky Salus formou odpařování difuzérem.

Éterické oleje nemají žádné vedlejší účinky a posilují přirozenou imunitu organismu. Většina éterických olejů má silný antiseptický, antibakteriální a protiplísňový účinek, takže si dobře poradí s nejrůznějšími virózami a nachlazením. Přispívá ke zlepšení alergické rýmy, astmatu a problémům s dýcháním. Do prostoru se oleje dávkují kontrolovaně. Pro čistotu ovzduší v prostorách mateřské školy používáme také čističku vzduchu.

Jóga – jednoduché hravé cvičení

Jóga nabízí skvělé možnosti, jak do běžného dne ve školce vnést radost z pohybu a uvolnění. Cvičení jógy je pro děti prospěšné, protože podporuje a rozvíjí jejich přirozenou potřebu pohybu. Děti mohou jogínskými pozicemi hravě vyjadřovat samy sebe nebo napodobovat své okolí. Pohyb a klid se v józe vzájemně doplňují, což napomáhá zdravému vývoji dětí.

Kranio-sakrální terapie pro děti

Kranio-sakrální terapie, v překladu z latiny lebko-křížová terapie, je nejen velmi příjemnou a relaxační metodou typu jemná energetická masáž, ale hlavně velmi účinnou léčebnou i preventivní metodou na celou řadu potíží, a to zejména psychosomatického původu. Obě hemisféry začínají rovnocenně spolupracovat a vynášet do vědomí vnitřní moudrost a schopnost využívat náš skrytý potenciál. V podvědomí a na buněčné paměťové úrovni se odblokují staré nezdravé programy. Kranio-sakrální biodynamika je terapeutická metoda, která celostním a bezpečným přístupem pomáhá našemu systému najít cestu k rovnováze, tedy zpět ke zdraví.                                                                                                                              Tato terapie je vhodná i pro všechny děti bez rozdílu věku - od miminek až po mladistvé, pro děti postižené, při jakýchkoli zdravotních a psychických potížích. Bez ohledu, jaké jsou jejich verbální vyjadřovací schopnosti.                                                                                                   

Jsme velmi rádi, že sdružení Modrá vážka - autismus Břeclav a okolí nabídla naší škole možnost spolupráce s terapeutkou, která metodu kranio-sakrální terapii s úspěchem praktikuje.

S dětmi se zapojujeme do výtvarných soutěží, celorepublikové aktivity pro MŠ „Skřítek z obálky“.                                                                        Divadelní představení, různé exkurze (návštěva hasičského sboru, Městské policie, autobusové stanice Bors, nemocnice Břeclav, městské knihovny), výlet vláčkem do malé ZOO v Moravské Nové Vsi, Planetárium, jsou akce, které jsme, vzhledem k epidemiologickým opatřením vlády ČR, zatím nemohli realizovat.

Po prázdninách opět ve školce

Máme tu nový školní rok!!

Všechny děti se postupně krásně zapojily do života ve školce.

Fotogalerie "U nás ve školce" zde.

Slunečného počasí jsme využili ke sběru šišek a kaštanů.

Abychom si vytvořili kolem sebe hezké prostředí, navštívili jsme nedaleké Zahradnické centrum, kde jsme zakoupili podzimní kytičky. Těmi jsme společnými silami osázeli truhlík, který jsme dozdobili nasbíranými šiškami.

Při procházkách po blízkém okolí školky jsme pozorovali přírodu, jak se s nastupujícím podzimem proměňuje a vybarvuje. Také výtvarné a pracovní činnosti byly zaměřené na druhy ovoce a zeleniny, které v tomto ročním období sklízíme a zpracováváme.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii MŠ Mládežnická nebo zde.

Hurá do školky

Naše školka byla po odmlce opět 25. května otevřena. Ale ještě před tím se paní učitelky s vervou pustily do přípravy tříd a ostatních prostor školky, aby vše bylo připraveno na příchod dětí. A tak si zase mohly hrát a tvořit. Děkujeme také kamarádům z MŠ Popice za krásné obrázky, které nám nakreslili.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii MŠ Mládežnická nebo zde.

Karanténa

Od 17. března byl vzhledem k situaci šíření nákazy koronaviru a vydaným doporučením MŠMT a MZ přerušen provoz naší mateřské školy. Paní učitelky a paní provozní se hned druhý den pustily do kompletní dezinfekce všech hraček a učebních pomůcek.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii MŠ Mládežnická nebo zde.

Divadélko Radost

26. února do naší mateřské školy zavítalo loutkové divadélko Radost z Břeclavi. Spolu s našimi kamarády ze školky Komenského jsme viděli představení O Budulínkovi a O třech prasátkách. Představení se nám všem moc líbila a zkusili jsme si, jak se vodí loutky.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii MŠ Mládežnická nebo zde.

Naše nová školka

2. září 2019 se třídy MŠ Herbenova a MŠ Nemocnice přestěhovaly do nových prostor, a tím začaly psát kroniku svého společného života. Cesta k nové mateřské škole nebyla nijak jednoduchá. Ale díky vytrvalosti naší paní ředitelky Mgr. Alice Magdonové a vstřícnosti pana JUDr. Vlastimila Rampuli úspěšná. Zveme vás na malou procházku životem v naší NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE. Jak a kde se naše děti hrají, tvoří, radují se z návštěvy čtyřnohých kamarádů a kde prožily nejkrásnější období roku - čas adventu.

Dovolte nám, na prahu nového roku, popřát všem zdraví, štěstí a vzájemné porozumění.

Kolektiv elokovaného pracoviště MŠ Mládežnická

Naše nová školka
P1080421

 Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii
MŠ Mládežnická nebo zde. 

 

Canisterapie
20191016 203138 resized 
Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii
MŠ Mládežnická nebo zde.

 

Život ve školce
p1080432

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii
MŠ Mládežnická nebo zde.

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout