" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Exkurze v autoservisu

Ve středu 4. 9. žáci druhého stupně naší školy navštívili autoservis pana Nešpora ve Staré Břeclavi. Pan majitel nám ukázal dílny, ve kterých se nejen opravují, ale i renovují automobily. Hlavně chlapce velmi zajímalo veškeré nářadí k práci a strojní vybavení pracoviště. Mohli jsme obdivovat nejen krásně zrekonstruované veterány, ale i historické kousky, které teprve čekají na to, až se jich ujmou šikovné ruce zaměstnanců servisu. Žáci mohli v reálu vidět, jak je toto povolání náročné a co všechno by museli umět, kdyby se chtěli v budoucnu stát autoopraváři. Velmi děkujeme panu Nešporovi za umožnění exkurze v jeho podniku.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii, nebo na odkaze zde.

POODM 2019

V úterý 25. června 2019 přivítal kulturní sál obce Horní Bojanovice vítěze okresního a krajského kola 45. ročníku soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019“. Bylo mezi nimi i šest žáků naší školy, kteří ve speciální kategorii K1 a K2 obsadili se svými výtvarnými pracemi první tři místa. Diplomy a ceny předávala paní Leona Žárská, starostka OSH Břeclav a pro zúčastněné bylo připraveno nejen menší občerstvení, ale i vystoupení mladého klavíristy a folklorního souboru Habánek, která sklidila velký potlesk. Dvě díla našich výtvarníků postoupila do celostátního kola.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii, nebo na odkaze zde.

Nocování na Herbence

S blížícím se koncem školního roku nastal čas na tradiční nocování ve škole. 17.6. si klienti kurzu pro dospělé vlastnoručně připravili občerstvení.

Vyzkoušeli si také jak připravit dříví na táborák a za zvuku kytary a zpěvu písní opékali špekáčky. I rodiče přišli posedět a ochutnat připravené dobroty. Pak nastalo klání v petangue a také si všichni vyzkoušeli croket. Nechyběla ani stezka odvahy s pokladem. Ráno se všichni rozešli do svých 

domovů s přáním setkat se zde i v příštím roce.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii, nebo na odkaze zde.

Beseda o kyberšikaně

Druhý týden v červnu přišla na naši školu mluvčí břeclavské policie por. Mgr. Kamila Haraštová, aby s žáky a rodiči besedovala na téma "Kyberšikana". Nejdříve všechny seznámila s termínem protiprávní jednání, vysvětlila rozdíl mezi přestupkem a trestným činem. Následovaly termíny šikana, kyberšikana, ale také kybergrooming a sexting. Paní Haraštová upozornila žáky na velké nebezpečí při užívání elektronických prostředků jako je mobilní telefon, e - mail, internet. Na skutečných příbězích ukázala, že kyberšikana - pomlouvání, zveřejňování fotografií a videí na internetu a následné vydírání, může vést k psychikému zhroucení oběti, ale i k sebevraždě. Na závěr žáky poučila, jak se bezpečně na internetu pohybovat a čemu se vyvarovat. Velká škoda, že se akce nezúčastnili zákonní zástupci našich žáků, kteří byli také zváni, neboť beseda byla určena pro žáky a jejich rodiče.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii, nebo na odkaze zde.

Školní výlet základní školy speciální

Krásné letní počasí nás 13. června 2019 vylákalo na výlet. Třídy ZŠS se vydaly na farmu Salma u Apolla a do Lednice. Jeli jsme autobusem a všichni jsme si cestu náležitě užili. První zastávka byla na farmě Salma u Apolla, kde na nás čekala spousta zvířátek. Mohli jsme si pohladit angorského králíka, ovce, kozy, oslíky, koně. Někteří odvážní se na koni dokonce projeli. Druhá zastávka byla v Lednici. Prošli jsme se zámeckým parkem a na osvěžení se zastavili jako správní výletníci na dobré zmrzlině. I když bylo horko, byl to hezký výlet.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotografii, nebo na odkaze zde.

„Dětský den trochu jinak“

Letos jsme Den dětí a jeho oslavu odsunuli až na pátek 7. června. A jaký byl tento den? Vydali jsme se na „vlastivědný“ výlet.

Nejdříve jsme navštívili Milotice, bývalou zámeckou konírnu. Tady se děti seznámily díky překrásné expozici s tím, jak se žilo před mnoha lety. Viděly nábytek, nádobí, oblečení i kroje a spoustu jiných zajímavostí. Odvážlivci navštívili černou dračí jeskyni a komu se to podařilo, našel si v ní i malý poklad. Rozpoznávání bylin, dřevin či úkoly na interaktivní tabuli nebo naopak skládání obrovských kostek s draky či kresba na textil nebo kovotepectví, to vše si mohli naši žáci na první zastávce vyzkoušet. Než jsme pokračovali dál, prošli jsme se nádhernou zámeckou zahradou.

Voňavý bylinkový ráj Sonnentor v Čejkovicích byl naším druhým zastavením. Byla nám přiblížena cesta čaje od zasetí až po sklizeň, sušení a balení. Prošli jsme skladem sušených bylin od nás i z ciziny, viděli jsme také balírnu čajů. Nikomu neuniklo, že se celým areálem nesla velmi příjemná bylinková vůně. Prošli jsme se i bylinkovou zahradou a z vyhlídky se podívali ještě jednou na celý voňavý areál.

Při cestě domů jsme navštívili třetí zajímavost, a to větrný mlýn ve Starém Poddvorově. Šlo o celodřevěný větrný mlýn, starý téměř 150 let.

Přijeli jsme sice trochu unaveni, avšak s hlavou plnou nových a velmi zajímavých zážitků.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotografii, nebo na odkaze zde.