" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Slyšte, slyšte aneb co se stalo v Betlémě

Blíží se jedny z nejkrásnějších svátků roku a za osm dní nastane advent. Všechny děti mají Vánoce spojeny s dárky, ale ne všechny znají biblický příběh o narození Ježíška. Dnes k nám do školy přijel herec, pan Ivan Urbánek, který naše žaky seznámil s příběhem Josefa a Marie právě prostřednictvím adventního představení Slyšte, slyšte aneb co se stalo v Betlémě. Asi hodinové vystoupení bylo vtipné a poučné a sami žáci si v něm zahráli několik rolí, což pro ně bylo atraktivní a zároveň tak byli nenásilně vytaženi do děje. Pan Urbánek byl v průběhu celého představení vypravěčem a také andělem. Vysvětloval žákům neznámá slova a snažil se jim přiblížit jednotlivé postavy i jejich úlohy v příběhu. Všichni "herci" byli vybaveni jednoduchými kostýmy a rekvizitami a dohromady s ostatními si také zazpívali známé koledy. Ty pan Urbánek doprovázel na harmoniku, dudy a ukulele, což jsou nástroje, které naše děti na vlastní oči většinou neviděly. Koledy byly vhodně zasazeny do děje, a tak si publikum mohlo uvědomit jejich smysl. Závěr patřil připomenutí smyslu Vánoc, tedy doby, kdy obdarováváme ty, které máme rádi, abychom měli všichni radost. Dětem se představení líbilo.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Opět po roce Cvrčovice

Ve středu ráno odjeli nejstarší žáci naší školy na exkurzi do OU ve Cvrčovicích. Po přivítání naše kroky zamířily nejprve do školního internátu, kde nás paní vychovatelka seznámila s chodem tohoto zařízení. Poté jsme nahlédli do pokojů a společných prostor, ve kterých učni tráví volný čas. Svou šikovnost při práci s jehlou a nití jsme si vyzkoušeli v šicí dílně a následně už nás čekala v jídelně výroba chlebíčků a zdobení perníčků. S plným žaludkem jsme se přesunuli do zázemí zahradníků a aranžérů, kteří pilně pracovali na výrobě adventních svícnů a věnců. I pro nás byl přichystán materiál, ze kterého jsme si vánočně ozdobili borovicové šišky. Na závěr jsme malinko pronikli do tajů práce malířů a natěračů. Mohli jsme si vyzkoušet namalovat linku i ozdobit stěnu válečkem. Exkurze se nám velmi líbila a poděkování patří všem, kteří ji připravili a věnovali nám svůj čas.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Letošní Okresní kolo v přehazované

Letošní podzim k nám byl laskavý a dlouho zůstával slunečný a teplý, čímž nám dovoloval častý trénink přehazování míče přes síť tak, abychom mohli se svým umem reprezentovat školu v okresním kole, které se konalo právě dnes v Mikulově. Aby byl turnaj úplný, břeclavské a mikulovské družstvo doplnil tým z Hustopečí. My jsme skončili na třetím místě po tom, co hrál každý s každým, z čehož jsme zpočátku moc nadšení nebyli, ale když jsme si uvědomili, že jsme se jako reprezentanti svým vzrůstem řadili k těm menším, zatímco mikulovští a hustopečtí hráči měli ve svém výběru sportovce o hlavu až dvě vyšší, pochopili jsme, že jejich výskokům na síť s následným "hřebíkem" do podlahy hřiště, nemůžeme konkurovat, protože jejich míče byly nevychytatelné. v každém případě máme dobrý pocit z toho, že jsme týmoví hráči a umíme dobře házet, chytat, nahrávat si a také dávat body.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Buďme k sobě tolerantní

Společnost Podané ruce se snaží pomáhat lidem bojovat proti závislostem různého druhu, mimo jiné poskytuje také preventivní programy v oblastech návykového chování, podpory duševního zdraví a minimalizace rizik. A právě jeden ze svých programů přijeli ve středu Ondra s Davidem představit k nám do školy. Tento blok byl zaměřený hlavně na mezilidské vztahy a toleranci k odlišnostem, konkrétně na vzájemné vztahy mezi žáky ve třídě. Do aktivit se zapojily děti 5. až 9. ročníku základní školy a při vlastních činnostech byly rozděleny do dvou skupin. V obou případech Ondra i David s dětmi bez problémů navázali kontakt, stanovili si pravidla komunikace a po celou dobu se snažili o příjemnou atmosféru. Děti vystřídaly několik aktivit, ať už pohybových či spíše duševních, průběžně byly dotazovány, zda si uvědomují, proč se právě daná aktivita dělá. Zkrátka všichni byli nuceni přemýšlet, spolupracovat a být k sobě tolerantní. V závěrečné části se jednotlivci vyjadřovali k tématu a postupně přišli na to, jak je důležitá, ale také křehká důvěra a že pro dobré vztahy je nutné vzájemné poznání, porozumění a podpora. 

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Návštěva Městského úřadu v Břeclavi

V rámci předmětu Výchova k občanství se v úterý 12. listopadu vydali žáci 6. ročníku na městský úřad. Naši skupinky se ujal tiskový mluvčí úřadu, Ing. Jiří Holobrádek, který nejprve zjjišťoval, co o úřadu žáci vědí a pak je stručně seznámil s činností MěÚ, kdo ho řídí, jaké akce například město pro občany pořádá a co si můžeme na úřadě vyřídit. Poté nás provedl budovou, ukázal dětem místnost, kde zasedá zastupitelstvo a Městská rada a také odpověděl na jejich otázky. Nakonec jsme navštívili kancelář pana starosty, Bc. Svatopluka Pěčka, který se se žáky srdečně přivítal, vysvětlil jim svoji úlohu v úřadě a také odpovídal na dotazy. Při rozloučení děti dostaly drobné upomínkové předměty města, z nichž hlavně pexeso s fotografiemi významných míst našeho okresu využijí ve vyučování.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Dopoledne v knihovně

11. listopadu navštívili žáci sedmého, osmého a devátého ročníku břeclavskou knihovnu, která letos slaví 120 let od svého založení. Paní knihovnice nám v úvodu vysvětlila, proč pohádky vznikaly, kdy si je lidé vyprávěli a pro koho byly původně určené. Tím byl zahájen program pod názvem „České a světové pohádky, aneb šaty dělají nejen člověka, ale i pohádkové bytosti“. Následně jsme si vyslechli příběh O dřevěné panně, řešili hádanky a poznávali hlavní hrdiny podle oblečení. Seznámili jsme se se jmény jako Božena Němcová, Karel Jaromír Erben, Miloš Macourek, bratři Grimmové nebo Hans Christian Andersen a také nám byl vysvětlen význam slov karkulka nebo štuclík. Z pracovního listu jsme si všichni společně přečetli Popletenou pohádku a hledali v ní jednotlivé příběhy. Nakonec jsme si důkladně prohlédli celé prostory dětského oddělení knihovny a nechyběla ani pochvala od paní knihovnice za vzorné chování a dobré znalosti. Někteří žáci si odnesli domů přihlášku a mají v plánu přečíst mnoho hezkých a zajímavých knížek.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii, nebo na odkaze zde.